Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

KRB i dyrektorzy WBP o łączeniu bibliotek z innymi instytucjami kultury

Data dodania: 04.03.2013

W posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej 27 lutego 2013 r. oprócz członków Rady udział wzięli dyrektorzy wojewódzkich bibliotek publicznych. Zebrani dyskutowali o dotychczasowych doświadczeniach w zakresie postępowania z wnioskami o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Biorąc pod uwagę olbrzymią rolę, jaką odgrywają biblioteki w społeczeństwie, stwierdzili, że każdy wniosek powinien być dokładnie analizowany, aby zarówno KRB, jak i WBP mogły wydawać rzetelne opinie.

Rada debatowała także nad projektem założeń Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Z niepokojem odniosła się do niejednoznacznych propozycji w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych.

Ponadto dyskutowano nad możliwością i zakresem wspierania bibliotek prowadzonych przez towarzystwa naukowe oraz opiniowano wnioski o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano dwie negatywne opinie, wnioskodawcy: gmina Borkowice, gmina Świętajno.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP