Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Forum Prawa Autorskiego - 27 marca

Data dodania: 05.03.2013

Forum Prawa Autorskiego - 27 marca

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca br. w Kinie Iluzjon. Uroczystą część, która rozpocznie się o godzinie 10.00, otworzy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Weźmie w niej udział także Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski.

Dyskusja rozpocznie się o godzinie 11. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy Forum podejmą temat dotyczący wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce). Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły śledzić przebieg spotkania na stronie internetowej www.prawoautorskie.gov.pl

W spotkaniach Forum Prawa Autorskiego będą brać udział przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim. Dodatkowo MKiDN przygotowało 10 miejsc dla przedstawicieli organizacji szczególnie zainteresowanych tematem danego spotkania.

Rejestracja dla tych gości będzie otwierana przed każdym posiedzeniem Forum Prawa Autorskiego, a zdobyte w ten sposób zaproszenie będzie obowiązywało tylko na jednym spotkaniu. Zainteresowani pierwszym posiedzeniem mogą przesyłać maile ze zgłoszeniem do 18 marca 2013 r. na adres dwim@mkidn.gov.pl. W mailu prosimy zawrzeć:

 • nazwę organizacji;
 • wskazanie jaki związek dana organizacja ma z prawem autorskim;
 • wskazanie jaki wkład do dyskusji na temat, któremu zostanie poświęcone spotkanie, wniesie dana organizacja;
 • imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentować organizację na spotkaniu;
 • dane kontaktowe.

Forum będzie stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kierunkach koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego oraz roboczych propozycjach wymagających pogłębionych konsultacji i wymiany stanowisk. Jednocześnie będzie miejscem, w którym podejmowane będą tematy związane z dialogiem zainicjowanym przez Komisję Europejską poprzez wydanie Komunikatu w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789), który rozpoczyna europejską dyskusję o dostosowaniu prawa autorskiego do rzeczywistości cyfrowej.

Na następnych spotkaniach zostaną podjęte tematy dotyczące:

 • alternatywnych źródeł finansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie z dzieł znajdujących się w domenie publicznej,
 • sposobu pełnej implementacji dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia (public lending right) do polskiego porządku prawnego,
 • zakresu odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • mechanizmów skutecznego obrotu licencjami, w tym ułatwień nabywania praw przez użytkowników praw autorskich i pokrewnych oraz umożliwiania uprawnionym szybszego uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności w celu łatwiejszego tworzenie legalnej oferty dostępnych dóbr kultury.

Zaproszeni uczestnicy:

 1. Biblioteka Narodowa
 2. Business Software Alliance
 3. Centrum Cyfrowe Projekt Polska
 4. Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie
 5. Federacja Konsumentów
 6. Filmoteka Narodowa
 7. Fundacja Electronic Information For Libraries eIFL
 8. Fundacja Nowoczesna Polska
 9. Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej
 10. Fundacja PANOPTYKON
 11. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 12. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
 13. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 14. Instytut Allerhanda
 15. Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 16. Izba Wydawców Prasy
 17. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, IPC, WPiA UW
 18. Koalicja Otwartej Edukacji
 19. Konfederacja Polskich Producentów Artystycznych PRODART
 20. Krajowa Izba Gospodarcza KIG
 21. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT
 22. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych KIPA
 23. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 24. Narodowy Instytut Audiowizualny
 25. Obywatele Kultury
 26. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
 27. Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Scen Muzycznych
 28. Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL
 29. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
 30. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji PIIT
 31. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE
 32. Polska Izba Książki
 33. Polski Instytut Sztuki Filmowej
 34. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
 35. Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych
 36. Polskie Towarzystwo Informatyczne
 37. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
 38. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFiT
 39. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
 40. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
 41. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 42. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „ Polska Książka”
 43. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 44. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 45. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
 46. Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych
 47. Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „SYGNAŁ”
 48. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
 49. Stowarzyszenie Fotoreporterów
 50. Stowarzyszenie Internet Society Poland
 51. Stowarzyszenie Muzealników Polskich
 52. Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce
 53. Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska
 54. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
 55. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 56. Stowarzyszenie Twórców Ludowych STL
 57. Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL
 58. Stowarzyszenie ZZ prawami Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
 59. Związek Artystów Scen Polskich ZASP
 60. Związek Artystów Wykonawców STOART
 61. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektronicznego ZIPSEE
 62. Związek Kompozytorów Polskich
 63. Związek Literatów Polskich
 64. Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF
 65. Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików
 66. Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP
 67. Związek Polskich Autorów i Kompozytorów
 68. Związek Pracodawców Business Center Club
 69. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 70. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM
 71. Związek Pracodawców Mediów Publicznych
 72. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
 73. Związek Producentów Audio-Video ZPAV
 74. Związek Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza
 75. Związek Zawodowy Muzyków
 76. Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
 77. Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM 

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP