Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Senatorowie za większą kontrolą zbiórek

Data dodania: 07.03.2013

Senatorowie za większą kontrolą zbiórek

Senatorowie są za większą kontrolą zbiórek niż zapisana w projekcie nowej ustawy. Pomysłu liberalizacji nie biorą pod uwagę. Takie głosy padały na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami w środę, 6. marca 2013 roku.

 

To są środki publiczne, bo są publicznie ściągane i przeznaczane na publiczny cel. Dlatego trzeba ich pilnować jak własnych - mówił senator Witold Gintowt-Dziewiałtowski.

Postulował, aby Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji miało ustawowy obowiązek zgłaszania do Izby Skarbowej organizacji, które nie rozliczyły się ze zbiórki publicznej w planowanym w ustawie terminie.

Nie jestem zwolennikiem karania za nadużycia przy prowadzeniu zbiórek, ale trzeba znaleźć sposób, żeby organizatorzy zbiórki odpowiadali przynajmniej materialnie za niewłaściwe rozporządzenie zebranymi środkami. Tymczasem nie ma w tej ustawie nic, co by to gwarantowało - mówił.

Jedynie czwórka senatorów była obecna na posiedzeniu. Jednak większość była zdania, że rozliczanie zbierających powinno leżeć po stronie urzędników. Nie przekonywała ich argumentacja Małgorzaty Steiner z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że uzgodniona z organizacjami deregulacja idzie w tę stronę, aby to obywatele przejęli „kontrolę” nad zbiórkami, którą dziś sprawuje państwo. Będzie to możliwe – mówiła Małgorzata Steiner – bo będą mieli dostęp do informacji, którą dziś ma „trzech urzędników, siedzących w pokoju, do którego spływają sprawozdania”.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP