Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

„Kultura - Interwencje” - nabór do programu NCK

Data dodania: 07.03.2013

„Kultura - Interwencje” - nabór do programu NCK

Celem strategicznym pilotażowej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

I nabór do 31 marca 2013 roku.

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje ubiegać mogą się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe. Szczegółowych informacji udzielają w godzinach 10.00 - 14.30 Małgorzata Gaduła-Zawratyńska (tel. 22 21 00 156, e-mail: mgadula@nck.pl) i Anna Jermacz (tel. 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl).

Do pobrania:

Źródło: Narodowe Centrum Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP