Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Łączenie bibliotek szkolnych i miejskich

Data dodania: 08.03.2013

Łączenie bibliotek szkolnych i miejskich

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie wycofało się z propozycji łączenia zadań bibliotek. Jak czytamy w artykule Jolanty Ojczyk, w „Rzeczpospolitej” z 7 marca, „najnowsza wersja projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez samorządy zakłada, że w szkołach mogą działać filie bibliotek publicznych wykonujące zadania wypożyczalni dla uczniów. Będzie też możliwe zawieranie porozumień między bibliotekami miejskimi i szkolnymi”.

Przeciw tym zamysłom protestowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a także Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Związek Nauczycielstwa Polskiego, które uważają, że doprowadzi to do likwidacji bibliotek szkolnych. Natomiast Magdalena Młochowska, wiceminister administracji i cyfryzacji, wskazuje, że spór o biblioteki dotyczy statusu pracowników.

W Polsce działa łącznie 22,5 tys. bibliotek szkolnych, w których pracuje blisko 15 tys. nauczycieli. Szkolne biblioteki zostały już zreformowane ponad trzy lata temu we Wrocławiu i Jarocinie. Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny 16 stycznia tego roku uznał za bezprawne porozumienie przekazujące Chmielnickiemu Centrum Kultury w Chmielniku prowadzenie biblioteki szkolnej.

W poniedziałek 11 marca ma się odbyć konferencja podsumowująca konsultacje w sprawie łączenia bibliotek szkolnych i miejskich.

Podsumowanie „STOP likwidacji bibliotek”:

Zapraszamy Państwa również do lektury podsumowania, które w tej sprawie opublikowała akcja „STOP likwidacji bibliotek”. Poniżej prezentujemy jeszcze przygotowaną grafikę:

Źródło: Rynek książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP