Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Dwukrotnie wyższy budżet na promocję czytelnictwa

Data dodania: 08.03.2013

Dwukrotnie wyższy budżet na promocję czytelnictwa

7 mln 813 tys. zł wynosi tegoroczny budżet Priorytetu „Promocja czytelnictwa ”, realizowanego w ramach Programu Miniserstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W porównaniu z rokiem 2012 (3,9 mln zł) oznacza to wzrost o 100 procent. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski rozpatrzył odwołania zgłoszonych wniosków, przeznaczając na nie 2 mln 760 tys. zł. W pierwszym etapie budżet Priorytetu wynosił ponad 5 mln zł.

Na zakup nowości dla bibliotek w 2013 r. resort planuje wydać od 20 do 30 mln zł. Ostateczna kwota będzie uzależniona od wydatków na inwestycje w infrastrukturę bibliotek - w roku bieżącym będzie to aż 44, 8 mln zł (w 2005 r. - 1,6 mln zł).

Wspieranie modernizacji bibliotek w małych ośrodkach (do 50 tys. mieszkańców) jest celem Priorytetu Biblioteka+ (w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+). W latach 2011-2015 na dofinansowanie tych zadań MKiDN przeznacza 150 mln zł.
Program MAK+, pozwalający na dostęp on-line do katalogów bibliotek publicznych działa już w 800 placówkach na terenie całej Polski, obejmując ponad 1,5 mln skatalogowanych książek, co znacznie ułatwia dostęp do poszukiwanych pozycji.

Rośnie też liczba bibliotek z bezpłatnym dostępem do internetu - obecnie jest ich ponad 7, 5 tys. (2005 r.- 2 tys., 2010r.- 6,5 tys.).

Regularnie zwiększa się liczba książek, które można przeczytać bez ponoszenia żadnych opłat. MKiDN od 2007 r. prowadzi kolejne programy wspierające digitalizację dzieł literatury polskiej. Dzięki temu Polska jest obecnie jednym z europejskich liderów pod względem liczby zeskanowanych woluminów, które stopniowo są udostępniane w Internecie (tylko Biblioteka Narodowa zeskanowała już niemal 300 tys. książek).

Na realizację trzyletniego programu szkoleń menadżerskich i informatycznych dla bibliotekarzy MKiDN przeznaczyło 6 mln zł . W efekcie- do 2012 r. przeszkolono ponad 2 tys. bibliotekarzy.

Ministerstwo realizuje też programy tworzenia mody na czytanie, jak również wspierania kompetencji czytelniczych. Wspiera m.in. kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom" realizowaną przez Fundację ABCXXI. Akcja uświadamia rolę czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka.

Od 2007 r. resort wspiera Dyskusyjne Kluby Książki, w których spotkaniach bierze udział ok. 11 tys. członków. Spośród ponad tysiąca Klubów ok. 300 to miejsca dla dzieci. Co roku na DKK ministerstwo przeznacza ok. 1 mln zł.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP