Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

MKiDN liderem w kreowaniu polityki kulturalnej dla regionu Morza Bałtyckiego

Data dodania: 13.03.2013

MKiDN liderem w kreowaniu polityki kulturalnej dla regionu Morza Bałtyckiego

Kultura, jako osobny Obszar Priorytetowy, została - w wyniku starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z MSZ - włączona w ramy Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zrewidowany Plan Działania obejmujący włączenie kultury do Strategii ogłosiła 22 lutego Komisja Europejska.

Rola koordynatorów Obszaru Priorytetowego Kultura powierzona została Polsce, reprezentowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Niemcom - Land Schleswig-Holstein.

Strategia bałtycka to pierwsza i największa makroregionalna inicjatywa UE. Wprowadzając do niej kulturę, Polska wzmocniła swoją pozycję i uzyskała pozycję lidera w kreowaniu polityki kulturalnej w basenie Morza Bałtyckiego. Postrzegana jest obecnie jako silny podmiot międzynarodowych stosunków kulturalnych. MKiDN w najbliższym czasie uruchomi stronę internetową poświęconą Obszarowi Priorytetowemu Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach OP Kultura wyodrębniono 5 działań, obejmujących 12 projektów flagowych:

  1. Promocja i prezentacja kultury i dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
  2. Współpraca w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
  3. Promocja przemysłów kreatywnych regionu Morza Bałtyckiego
  4. Rozwój tożsamości kulturowej regionu Morza Bałtyckiego
  5. Stworzenie efektywnych ram współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz wszelkie informacje o niej można znaleźć na stronie: http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP