Polecamy

Podlaski Bibliotekarz Roku 2012

Data dodania: 19.03.2013

Podlaski Bibliotekarz Roku 2012

Na posiedzeniu Komisji Okręgu SBP w Białymstoku, które odbyło się 1. marca 2013 roku wybrany został Podlaski Bibliotekarz Roku 2012. Spośród zgłoszonych siedmiu kandydatów, członkowie Komisji wybrali Mirosławę Siemieniuk-Morawską, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych

Do konkursu zgłoszono 7 kandydatek z biblioteki publicznych. Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP