Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Podlaski Bibliotekarz Roku 2012

Data dodania: 19.03.2013

Podlaski Bibliotekarz Roku 2012

Na posiedzeniu Komisji Okręgu SBP w Białymstoku, które odbyło się 1. marca 2013 roku wybrany został Podlaski Bibliotekarz Roku 2012. Spośród zgłoszonych siedmiu kandydatów, członkowie Komisji wybrali Mirosławę Siemieniuk-Morawską, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych

Do konkursu zgłoszono 7 kandydatek z biblioteki publicznych. Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP