Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Nie będzie łączenia bibliotek szkolnych i publicznych

Data dodania: 19.03.2013

Nie będzie łączenia bibliotek szkolnych i publicznych

Minister Michał Boni wycofał się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Po spotkaniu ze środowiskiem bibliotekarzy zaproponował przygotowanie modelu współpracy obu rodzajów bibliotek.

 

Uznaliśmy po tej dyskusji, że zapis o bibliotekach szkolnych usuniemy z założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez samorządy, aby najpierw w praktyce sprawdzić, jak na terenie samorządu mogą ze sobą współpracować biblioteki publiczne i biblioteki szkolne - powiedział Minister Boni po spotkaniu.

Spotkanie związane było z trwającymi w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pracami nad projektem ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. W założeniach do projektu ustawy znalazły się zapisy dotyczące bibliotek szkolnych. Spotkały się one z krytyką środowisk związanych z bibliotekami. Według nich zmiany mogą doprowadzić do likwidacji bibliotek szkolnych.

Minister zaproponował uczestnikom poniedziałkowej dyskusji opracowanie modelu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych.

Zastanowimy się nad tym, jakie mogą być modele współpracy biblioteki szkolnej z innymi podmiotami, w jaki sposób wszystkie biblioteki w środowisku lokalnym mogą stać się bardziej dostępne dla wszystkich chętnych oraz jak ulepszyć ofertę - powiedział miinster.

Jak podkreślił, nad określeniem nowego modelu będą pracowali wspólnie uczestnicy poniedziałkowej dyskusji w ramach zespołu roboczego.

Mam nadzieję, że po dwóch miesiącach przedstawią różne uwagi dotyczące możliwości unowocześnienia bibliotek szkolnych, z zachowaniem ich głównych zadań i składu osób, które tam pracują - powiedział minister. 

Źródło: Portal samorządowy


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP