Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Czy pracodawca ma prawo zdegradować kustosza, który ma licencjat z bibliotekoznawstwa na bibliotekarza?

Data dodania: 08.04.2013

Czy pracodawca ma prawo zdegradować kustosza, który ma licencjat z bibliotekoznawstwa na bibliotekarza?

Czy pracodawca ma prawo zdegradować kustosza, który ma licencjat z bibliotekoznawstwa na bibliotekarza?

Powszechnie obowiązujące akty prawne regulują jedynie kwestię wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Warunki, jakie spełniać powinien kandydat na określone stanowisko w bibliotece opisane zostały w treści ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U.2012.1394), jednakże wskazać należy, że samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece nie oznacza, że stanowisko to będzie się zajmować.

Wydaje się, iż nie ma przepisu konstytuującego po stronie pracodawcy obowiązek promowania kandydata na wyższe stanowisko w przypadku samego spełnienia przez kandydata wymagań kwalifikacyjnych, a ponadto obowiązku zapewnienia zatrudnienia na określonym stanowisku. Przeniesienie na określone (wyższe, ale i niższe) stanowisko w bibliotece następować zatem może zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi stosunku pracy i co do zasady zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy, która dyktowana może być także wieloma czynnikami, np. koniecznością obsadzenia lub dostępnością stanowiska, potrzebami po stronie pracodawcy, czy nawet jego sytuacją finansową.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP