Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Apel SBP o środki dla bibliotek w 2011 roku

Data dodania: 27.08.2010

Bogdan Zdrojewski
Ministere Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      W oczekiwaniu na ogłoszenie programów operacyjnych, finansowanych ze środków MKiDN w 2011 r.  zwracam  się do Pana Ministra z prośbą o kontynuowanie programów umożliwiających rozwój bibliotek publicznych w Polsce, w tym przede wszystkim:

  • „Promocja czytelnictwa”, umożliwiającego dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, 
  • „Biblioteka+”, 
  • „Infrastruktura bibliotek” przeznaczonego na modernizację obiektów bibliotecznych.

      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wysoko ceni sobie uznanie przez MKiDN  rozwoju czytelnictwa i bibliotek jednym z priorytetów polityki resortu, czego wyrazem były liczne inicjatywy podjęte w ramach wymienionych programów. Cieszymy się, że w wyniku wsparcia MKiDN zaopatrzenie bibliotek uległo  w ostatnich latach znacznej poprawie i umożliwiło podniesienie wskaźnika zakupu książek na 100 mieszkańców, który jednak wciąż jest jednym z najniższych w Europie.

      Prace realizowane w programie ‘Biblioteka+”, wpisane w Wieloletni Program Rządowy „Kultura+”  są realną szansą przekształcenia bibliotek wiejskich oraz położonych w gminach miejsko-wiejskich w nowoczesne centra  kulturalne,  ośrodki promocji regionu. Stwarzają  warunki  wyrównywania  poziomu edukacji  dzieci i młodzieży oraz udostępniania nowoczesnych technologii informacyjnych.

      Działania w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” , zainicjowanego w ub.  roku, umożliwiają   tworzenie czytelnikom dogodnych warunków  korzystania z usług bibliotek publicznych.

      Wszystkie te przedsięwzięcia resortu, dobrze służące lokalnym społecznościom i wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w działaniach na rzecz rozwoju kultury, edukacji i oświaty regionów,  powinny być kontynuowane, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania. Zdajemy sobie sprawę, że  zaistniała sytuacja gospodarcza oraz likwidowanie skutków tegorocznych klęsk żywiołowych skłaniają do szukania oszczędności budżetowych, w tym  również w resorcie kultury. Apeluję jednak do Pana Ministra o utrzymanie tożsamości bibliotek, z których wiele ucierpiało w letnich powodziach. Zaprzestanie lub znaczne ograniczenie inwestowania w biblioteki publiczne grozi wstrzymaniem realizacji programów dla bibliotek, a w konsekwencji unicestwieniem ich dorobku, marginalizacją roli w budowaniu społeczeństwa wiedzy. Poniesione straty będą miały bezpośrednie przełożenie na stan czytelnictwa w Polsce.

      Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Ministra z prośbą o utrzymanie wysokości dofinansowania bibliotek w 2011 r. przynajmniej na poziomie 2010

Z poważaniem
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP