Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

E-partycypacja

Data dodania: 11.04.2013

E-partycypacja

Partycypacja to najkrócej rzecz ujmując uczestnictwo; w kontekście obywatelskim - angażowanie się w działania społeczne, ukierunkowane na dobro wspólne. Warto odróżniać partycypację społeczną od partycypacji obywatelskiej.

Ta pierwsza - horyzontalna - obejmuje po prostu różne działania wspólne, współpracę na rzecz wspólnego celu. Ta druga - wertykalna - dotyczy specyficznego wycinka działań, w które angażujemy się jako obywatele - zwykle w relacji z przedstawicielami władz, czasem tylko między sobą, ale mając w zamyśle cel definiowany w odniesieniu do spraw publicznych, politycznych, obywatelskich. Taka partycypacja oznacza aktywne podejmowanie prób wpływania na kształt decyzji dotyczących życia publicznego, zabieranie głosu w sprawach publicznych, uczestniczenie w kształtujących je działaniach.

Całość artykułu.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP