Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Sylwia Czacharowska

Data dodania: 11.04.2013

bibliotekarz-nauczyciel, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie
wykształcenie: wyższe (filologia polska) oraz podyplomowe studia bibliotekoznawcze
34 lata pracy w bibliotece

Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką
S. Czacharowska pełni funkcję dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie od 1997 r. Pod Jej kierownictwem biblioteka stała się centrum kulturalno-oświatowym dla środowiska edukacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Działania podejmowane przez S. Czacharowską w ciągu ostatnich lat doprowadziły do znaczącej modernizacji pracy w W-M B.P w Olsztynie i jej 11 filiach. W 2012 r., dzięki staraniom laureatki biblioteka ta uzyskała środki finansowe na zakup nowoczesnego, zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB M21.

Promocja biblioteki
Jako członek Krajowej Rady Bibliotecznej (od 2009 r.) i przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, (która powstała z Jej inicjatywy w 2010 r.) podejmuje wiele działań o zasięgu ogólnopolskim integrujących biblioteki pedagogiczne i propagujące ich działalność. Współdziała z innymi bibliotekami (szczególnie szkolnymi), stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju oświaty i bibliotekarstwa.

Szkolenia
Od lat organizuje różnego rodzaju szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy. Z Jej inicjatywy w 2002 r. powstało Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych. W 2012 r., w ramach tej formuły doskonalenia zawodowego współorganizowała 2 konferencje: „Mobilna edukacja w XXI wieku” i „Indywidualna praca z czytelnikiem w bibliotece szkolnej" oraz 2 seminaria: „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy biblioteki szkolnej” i „Lektury dzieciństwa i młodości - nośnikiem wartości czy zagrożeń”. Ponadto w 2012 r. zorganizowała konferencję metodyczną dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych pod hasłem „Wychowanie przez czytanie”, a w ramach Roku Janusza Korczaka konferencję „Korczak nauka, praktyka, mit” dla polonistów, pedagogów i bibliotekarzy Olsztyna i powiatu.

Publikacje, wystąpienia
W 2012 r. opublikowała artykuł „Co dalej z bibliotekami pedagogicznymi” (Bibliotekarz 1/2012). Była też autorką wystąpienia „Edukacja dla kultury w bibliotece pedagogicznej” podczas konferencji zorganizowanej przez zarządy Okręgu i Oddziału SBP w Olsztynie.

Cechy osobowościowe
Aktywna, rzetelna, pracowita, zaangażowana w sprawy bibliotek pedagogicznych, szkolnych i publicznych zarówno w regionie jak i na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Działa także w SBP. Posiada szeroką wiedzę bibliotekarską i humanistyczną i chętnie się nią dzieli.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP