Polecamy
Katarzyna Stanny 8,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Mirosława Grabowska

nauczyciel bibliotekarz, kierownik biblioteki w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, studia podyplomowe (organizacja i zarządzania w placówkach oświatowych)
22 lata pracy w bibliotece

Opolski Bibliotekarz Roku 2012

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
M. Grabowska opracowała modelową stronę internetową Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego z dostępem do elektronicznego katalogu oraz poszerzyła ofertę biblioteki o bazę książek elektronicznych ibuk.pl.

Obsługa użytkowników
Od lat promuje czytelnictwo oferując użytkownikom biblioteki różnorodne formy działań zarówno o zasięgu lokalnym jak i wojewódzkim. W 2012 r. były to m. in: Festiwal Literatury Młodzieżowej „Czytanie – lubię to!” (impreza o zasięgu wojewódzkim - I edycja: 24 luty 2012); koordynacja projektu gimnazjalnego „Wydajemy własną książkę”; organizacja spotkań autorskich z pisarzami i poetami oraz wystaw bibliotecznych, realizacja projektu „Spotkania z Nauką”, konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim np. „Od idei Janusza Korczaka do konwencji o prawach dziecka”, wycieczki edukacyjne, czy organizacja cyklicznych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Ponadto zainicjowała badania zainteresowań czytelniczych uczniów klas drugich gimnazjum oraz liceum i opiekowała się aktywnie działającym kołem czytelniczo-filmowym. Te działania (ponad 60 form w 2012 r.) spowodowały znaczący wzrost poziomu czytelnictwa wszystkich grup uczniów w ZS w Dobrzeniu Wielkim, a w przypadku gimnazjalistów nawet o 100 % w porównaniu do poprzedniego roku.

Promocja biblioteki
Dba o promocję biblioteki rozszerzając ramy jej funkcjonowania poza środowisko lokalne. W 2012 r. zorganizowała I Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Moja biblioteka. Mój użytkownik” (18.10.2012 r.). Wzięło w nim 178 uczestników: zarówno użytkownicy jak i bibliotekarze ze wszystkich typów bibliotek w woj. opolskim i sąsiednich. Ta wyjątkowa impreza była płaszczyzną wymiany myśli, doświadczeń oraz zaczątkiem szerszej współpracy bibliotekarzy i bibliotek w województwie. Rozwijała także współpracę z różnymi instytucjami, np. z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu przy realizacji szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe, czy z Biblioteką Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu przy redakcji językowej jedynego, medycznego czasopisma naukowego w regionie Puls Uczelni.

Szkolenia
Doceniając rolę różnych form szkolenia M. Grabowska zorganizowała konferencję poświęconą J. Korczakowi „Nie ma dzieci - są ludzie”, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka (19.04.2012), brała też udział w analogicznej konferencji w Opolskim Kuratorium Oświaty (25.05.12). Ponadto brała udział w przygotowaniu wojewódzkiej konferencji „Prawo dziecka do bezpieczeństwa” (2.10.2012) oraz w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy z powiatu głubczyckiego „Wirtualne uzależnienie. Jak mu zapobiegać ?” (grudzień 2012). Przeprowadziła też, wg autorskiego scenariusza warsztaty dla młodzieży zapobiegające wirtualnemu uzależnieniu i cyber przemocy.

Publikacje
Od lat prowadzi działalność popularyzatorsko-publikacyjną. W roku 2012 tylko w prasie fachowej o zasięgu ogólnopolskim ukazały się następujące artykuły Jej autorstwa: Z życia nastolatki: konkurs czytelniczy. „Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji” 2012, nr 4, s. 14-16; Moja biblioteka. Mój użytkownik. „Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji” 2012, nr 6, s. 21-22; Czy reformy systemu edukacji w Polsce zmieniły oblicze współczesnej biblioteki szkolne?, „Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji” 2012, nr 6, s. 23-25.

Cechy osobowościowe
Profesjonalistka otwarta na nowe technologie i potrzeby dynamicznie zmieniającego się środowiska użytkowników bibliotek. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Z zaangażowaniem bierze udział w działaniach SBP – jest inspiratorem wielu przedsięwzięć w Okręgu Opolskim SBP.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP