Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Anna Hiller

nauczyciel bibliotekarz, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
wykształcenie: wyższe (nauczanie początkowe), studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa)
18 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2012

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2012 r. A. Hiller uczestniczyła rozbudowie elektronicznego katalogu druków zwartych. Docenia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. tablice multimedialne, platformę Moodle i chętnie wykorzystuje w pracy z czytelnikiem.

Obsługa użytkowników
Główny kierunek działań A. Hiller związany jest z promocją czytelnictwa i edukacją czytelniczą dzieci. Współpracuje w tym zakresie z instytucjami oświatowym i uczelniami wyższymi w regionie. W r. 2012 zorganizowała V Bajkowe Spotkania, (z udziałem 395 uczniów i 50 nauczycieli oraz 80 studentek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, które zaangażowała do realizacji tego projektu). Spotkania transmitowano online, były więc dostępne dla wielu odbiorców. Poza tym w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom zorganizowała 13 imprez czytelniczych (z udziałem 724 dzieci i 81 nauczycieli).

Wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej. Należy do nich Baśniowy pociąg do Europy (7 spotkań w 2012 r.), realizowany z 5 nauczycielami i 96 uczniami szkół podstawowych, a zakończony Turniejem o Baśniowy Paszport Młodego Europejczyka. II edycja tego projektu została rozbudowana o zajęcia e-learningowe na platformie Moodle. Do Jej własnych projektów autorskich należą tez: Czytanie zbliża (z udziałem 80 uczniów i 5 nauczycieli ze szkół specjalnych w 2012 r.); Bajka leczy, bajka uczy (cykl 9 zajęć dla 43 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych); Przedszkolaki w baśniowym lesie (5 spotkań dla 50 przedszkolaków); czy Smoki, smoczki i smoczyska (6 spotkań dla 100 przedszkolaków). Łącznie, w 2012 r., w spotkaniach tych udział wzięło 3279 uczniów, 498 nauczycieli oraz 184 studentki AJD w Częstochowie.

Podejmuje tez działania o charakterze innowacyjnym. W 2012 r. zorganizowała w bibliotece Kolorowe bajki, literacko-plastyczne spotkania integracyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi (udział 38 dzieci i 7 nauczycieli). We współpracy z Komendą Miejską Policji w Częstochowie przeprowadziła cykl spotkań czytelniczo-edukacyjnych dla przedszkoli i szkół podstawowych: Bajanie ze Sznupkiem (160 dzieci i 13 nauczycieli) oraz Bezpieczny Pierwszak, (144 dzieci i 9 nauczycieli), podczas których dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, na ulicy i w Internecie. Ponadto zorganizowała konkursy plastyczno-literackie na ilustrowaną książkę dla dzieci w wieku 5-8 lat i list do Św. Mikołaja oraz współorganizowała Spotkanie z lekturą, w którym brało udział 6 szkół powiatu częstochowskiego.

Promocja biblioteki
Promuje realizowane w bibliotece działania publikując w prasie lub Internecie relacje z ich przebiegu bądź prezentując osiągnięcia na konferencjach i forach. W 2012 r. wygłosiła tam 4 referaty, m.in.: Książka odkrywa swoje sekrety: uczy, bawi i leczy, Nowe inicjatywy edukacyjne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Szkolenia
A. Hiller systematycznie doskonali umiejętności zawodowe. W 2012 r. uczestniczyła w 14 szkoleniach i konferencjach. Sama tez prowadzi zajęcia edukacyjne. W lutym 2012 r. zorganizowała II edycję konferencji Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa - w kręgu słowa, barwy i wyobraźni (dla 95 nauczycieli), a w listopadzie III edycję pt. Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa - w kręgu emocji (udział 97 nauczycieli).

Publikacje
Publikuje artykuły oraz zestawienia bibliograficzne na stronie internetowej biblioteki i portalach edukacyjnych, a także w Częstochowskim Biuletynie Oświatowym. W 2012 r. opublikowała 18 artykułów, np. Bajka leczy, bajka uczy; Koniec baśniowej podróży; Parada Postaci Literackich; Przestrzeń edukacyjna Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Napisała cykl artykułów na temat tradycji śląskich, które ukazały się w czasopiśmie Bliżej Śląska.

Cechy osobowościowe
Jest osobą kreatywną, sumienną i pracowitą. Chętnie podejmuje nowe wyzwania Dzięki pogodzie ducha i komunikatywności łatwo zjednuje osoby chętne do współpracy. Jest cenionym i szanowanym pracownikiem, który poprzez swoje liczne inicjatywy i kontakty tworzy pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP