Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Teresa Kowalczewska

starszy kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
42 lat pracy w bibliotece

Lubuski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką
Jako dyrektor GBP Gminy Żary nadzoruje pracę 10 filii bibliotecznych. Tę sieć uzupełniają 4 punkty biblioteczne. Umiejętnie rozplanowana sieć placówek to zasługa laureatki, podobnie jak dobre warunki pracy bibliotek. Lokale i ich wyposażenie są funkcjonalne i estetycznie urządzone, w większości przystosowane dla osób niepełnosprawnych bo T. Kowalczewska każdego roku stara się remontować jedną lub dwie filie. Dba tez o księgozbiór, który we wszystkich bibliotekach liczy 77 202 wol. (na 100 mieszkańców przypada aż 649 wol.). Wysoki jest również wskaźnik zakupu: 10,3 wol. na 100 mieszkańców. Żarskie biblioteki przodują w komputeryzacji. We wszystkich placówkach znajduje się 48 komputerów, zbiory są katalogowane elektronicznie, jest dostępny Internet.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2012 r. laureatka zadbała kolejny raz o modernizację wyposażenia, sprzętu i aktualizację oprogramowania komputerowego. Z Programu Wieloletniego Kultura+ oraz Urzędu Gminy zdobyła środki (ponad 140 000 zł) na odnowienie Filii w Olbrachtowie i Złotniku. W obydwu placówkach przeprowadzono kapitalne remonty, wymieniono meble, uzupełniono sprzęt komputerowy czyniąc z nich miejsca wyjątkowo przyjazne dla czytelników. Szczególnie zyskała Filia w Złotniku gdzie powstała. czytelnia internetowa i multimedialna oraz baśniowo urządzony kącik malucha „Bajkolandia”. Warunki te i nowocześnie zaaranżowana przestrzeń pozwalają Filii w pełni realizować funkcję centralnego ośrodka kulturalno-oświatowego wsi.

Obsługa użytkowników
Żarskie biblioteki przyciągają czytelników bogatą ofertą imprez. Działa tu Dyskusyjny Klub Książki; teatr amatorski dorosłych Tak czy siak; przygotowywane są wystawy z cyklu Pasje Twórcze Czytelników, Bibliotekarzy oraz wystawy pokonkursowe. Przez cały rok odbywają się warsztaty plastyczne i dekoratorskie, organizowane są cykliczne konkursy, m.in. Góry czytania. Podczas ferii i wakacji prowadzone są specjalne zajęcia dla dzieci, a seniorzy i niepełnosprawni mogą skorzystać z usługi Książka na telefon. W październiku 2012 r. GBP organizowała finał wojewódzki VII lubuskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami, a 11 listopada I Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. W efekcie liczba czytelników rośnie (w 2012 r. zarejestrowano 3 053 osoby, co stanowi 27,4 % mieszkańców), podobnie jak liczba wypożyczeń (wg ostatnich danych: 563 wypożyczenia na 100 mieszkańców).

Promocja biblioteki
T. Kowalczewska kładzie duży nacisk na szeroką promocję bibliotek w gminie i powiecie, dlatego GBP oraz jej filie oprócz przygotowania własnej oferty włączały się w organizację dużych imprez gminnych takich jak dożynki, kiermasze, festyny itp.

Szkolenia
T. Kowalczewska dba, aby podlegli Jej pracownicy mieli odpowiednie przygotowanie (na 13 osób 8 ma wykształcenie wyższe, 2 aktualnie kończą studia) i stale doskonalili swoje umiejętności zawodowe na warsztatach, kursach i seminariach. W budżecie nie brakuje na ten cel pieniędzy. Pod Jej wpływem bibliotekarze piszą tez artykuły o działalności placówek i dzielą się swoimi doświadczeniami w pracy zawodowej.

Cechy osobowościowe
Wymagająca wobec siebie i współpracowników, potrafi nawiązać z nimi przyjacielskie więzy. Do każdego ma indywidualne podejście, nie pozostawi problemu bez rozwiązania. Jest osobą niezwykle wrażliwą i skromną, ale też stanowczą i ambitną, dlatego nie ma dla Niej rzeczy niemożliwych. Potrafi mobilizować zespół do działania, podsuwa pomysły, pomaga w realizacji. Dba jednocześnie o odpowiednią atmosferę, co w efekcie daje niepowtarzalny klimat spotkań, serdeczność, humor, poczucie wspólnoty.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP