Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Katarzyna Kujawa

bibliotekarz, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
wykształcenie: wyższe (historia), studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo)
5 lat pracy w bibliotece

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką 
W Dziale Pracy z Dziećmi w DBP we Wrocławiu K. Kujawa jest odpowiedzialna za kierowanie wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży oraz za dobór literatury dla młodego czytelnika. Ma doskonałe rozeznanie w rynku wydawniczym oraz szerokie kontakty z wydawcami literatury dziecięco-młodzieżowej. Jest także społecznym doradcą oceniającym literaturę dziecięco-młodzieżową dla wydawnictw. Pozwala Jej to właściwie dobierać literaturę dla młodych użytkowników biblioteki.

Obsługa użytkowników
W sferze wartych podkreslenia zainteresowań K. Kujawy mieści się praca z młodzieżą trudną, zaniedbaną, pochodzącą z rodzin patologicznych lub niedostosowanych społecznie, która dzięki Jej umiejętnościom i staraniom znajduje swoje miejsce w bibliotece. W roku 2012 pod Jej stałą opieką znalazło się 30 dzieci, które brały udział w projekcie „Wolontariat dzieci w bibliotece”. Uczyła ich szacunku do książek, odpowiedzialności, dyscypliny i pracy na rzecz innych. Jest pomysłodawczynią projektu skierowanego do dzieci „mały WIELKI patriotyzm” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”.

Szkolenia
Szkoli przede wszystkim swoich podopiecznych, organizuje też szkolenia dla bibliotekarzy. W 2012 r. była koordynatorem projektu pt. „Od literatury poprzez działania parateatralne do teatru aktywnego”, który był adresowany do bibliotekarzy pracujących z dziećmi w bibliotekach publicznych na terenie Dolnego Śląska. W ramach tego projektu współpracowała z 26 bibliotekami na terenie województwa organizując dla nich warsztaty metodyczne. Reprezentowała DBP we Wrocławiu na konferencji pt. „Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski.

Publikacje, wystąpienia
Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami zarówno bezpośrednio jak i poprzez publikacje. W 2012 ukazały się 3 artykuły Jej autorstwa:
Mamo, tato jestem wariat, kocham wolontariat! Gazeta Wolontariatu, 2012, nr 4 s. 8; Tydzień z Akapitem. Książka i Czytelnik, 2012, nr 3 s. 2-3; Sztuka wyszukiwania książek. W: Walizka: gazeta IX Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach” . – Wrocław: DBP, 2012 , s. 3-4. Przygotowała również wykład dla bibliotekarzy województwa śląskiego podczas sesji panelowej na temat „Droga książki od wydawcy do czytelnika” w ramach Katowickich Prezentacji Bibliotecznych.

Cechy osobowościowe
Umiejętności pedagogiczne, łatwość nawiązywania kontaktów powodują, że jest niezwykle lubiana przez dzieci i młodzież. To dzięki Niej i dla Niej wiele z nich odwiedza bibliotekę. Doskonale zorganizowana, potrafi sprostać nowym wyzwaniom i chętnie je podejmuje. Dzieli się wiedzą i służy pomocą zarówno bibliotekarzom jak też rodzicom. Dzięki Niej największa wypożyczalnia książek dla dzieci na terenie Dolnego Śląska działa bez zarzutu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP