Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Aleksandra Marciniak

kustosz, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie oraz studia podyplomowe (pedagogika)
6 lat pracy w bibliotece

Łódzki Bibliotekarz Roku 2012

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Pod koniec 2012 roku Biblioteka WSP zmieniła swoją siedzibę. A. Marciniak zaplanowała przeprowadzkę biblioteki i bez uszczerbku dla czytelników przeniosła zasoby i sprzęty, na nowo aranżując pozyskaną przestrzeń.

Obsługa użytkowników
Czytelnicy Biblioteki WSP są systematycznie informowani o dedykowanej im bogatej ofercie szkoleń online. Od 2012 roku dzięki inicjatywie A. Marciniak, w WSP w Łodzi prowadzone są szkolenia dla maturzystów, przygotowujące ich egzaminu z języka polskiego.

Promocja biblioteki
Po przeprowadzce biblioteki A. Marciniak szeroko rozpropagowała informację o zmianie jej lokalizacji, zachęcając jednocześnie dotychczasowych użytkowników do odwiedzin. Starała się także pozyskać nowych klientów. W tym celu m.in. przygotowała wykład dla studentów I roku studiów magisterskich, omawiający wartościowe zasoby Internetu, ważne w pracy pedagoga.

Szkolenia
A. Marciniak poświęca wiele uwagi organizacji różnych form doskonalenia zawodowego i współpracuje na tym polu z wieloma instytucjami. W maju 2012 r., na prośbę Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ wygłosiła dla studentów wykład nt. działalności naukowej Biblioteki WSP w Łodzi. We wrześniu 2012 r. zorganizowała XIV Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych "Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej", w której wzięło udział ok. 100 bibliotekarzy z całego kraju. Przy tej okazji współpracowała także z komitetem organizacyjnym VII Forum Młodych Bibliotekarzy "Biblioteka jako marka", aby zorganizować w trakcie trwania obu imprez wspólną wycieczkę po Łodzi.

Okazją do doskonalenia zawodowego były także obchody łódzkiego Tygodnia Open Access 2012 zorganizowane w październiku 2012 r. przez Bibliotekę WSP w Łodzi oraz Biblioteki Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. W WSP odbył się wówczas interesujący panel dyskusyjny "Czy nauka powinna być otwarta? Decyzja należy do Ciebie!". Ponadto na terenie WSP odbyło się w 2012 r. szkolenie z zakresu obsługi baz danych SciVerse, w którym mogli uczestniczyć wszyscy łódzcy bibliotekarze. A. Marciniak przeprowadziła tez cykl szkoleń dla Akademii Wieku Dojrzałego im. Grażyny Marii Fularskiej, zachęcając grupę osób w wieku 55+ do korzystania z zasobów bibliotek.

Publikacje
Jest autorką 15 publikacji związanych z problematyką bibliotekarską. W 2012 r. opublikowała 3 artykuły: Działalność dydaktyczna polskich bibliotek wyższych szkół niepublicznych. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1, s. 101-109; Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych. Historia i współczesność. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1, s. 18-28; Biblioteka uczelniana jako instytucja stymulująca aktywność zawodową studentów niepełnosprawnych. [W:] Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Łódź, 2012, s. 205-217.

Cechy osobowościowe
Aleksandra Marciniak jest pełną energii i inicjatywy przedstawicielką pokolenia młodych bibliotekarzy, dla których nowoczesny wizerunek zawodu i walka ze stereotypami jest najważniejsza. Konsekwentna i dokładna w działaniu nie traci jednocześnie młodzieńczego zapału. Kultura osobista, takt, dynamizm i optymizm to cechy zjednujące Jej każdego z kim się zetknie i …. niemożliwe staje się możliwe.

Udziela się społecznie - pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP, gdzie zrodził się pomysł akcji Odjazdowy Bibliotekarz.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP