Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Mirosława Siemieniuk-Morawska

st. bibliotekarz, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
wykształcenie: wyższe pedagogiczne (licencjat), średnie bibliotekarskie
28 lat pracy w bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką 
Jest doskonałym organizatorem. Systematycznie stara się o środki finansowe i bardzo często je zdobywa, dzięki czemu kierowana przez Nią biblioteka staje się coraz bardziej nowoczesna. Współpracuje na rzecz biblioteki z różnymi instytucjami jak: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Białymstoku, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś w Białymstoku, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Klub Miłośników Tradycji i Historii w Dubiczach Cerkiewnych, Uniwersytet Powszechny w Teremiskach, Klub Miłośników Tradycji i Historii. Nawiązała również współpracę kulturalną z gminą Cyców w powiecie łęczyńskim.

Z Jej inicjatywy biblioteka brała udział w projekcie społecznym 2012 „Twoje strony - mocne strony”. Pozwoliło to zorganizować w bibliotece warsztat kreatywny dla młodzieży, nagrać film promujący gminę, przygotować prezentację multimedialną z pedagogiki zabawy.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2012 r. M. Siemieniuk-Morawska doposażyła czytelnię internetową. Wymieniła zużyte komputery na 3 laptopy; przybyło też laserowe urządzenie wielofunkcyjne. W sposób pomysłowy zaaranżowała na nowo przestrzeń biblioteczną, tworząc przytulne kąciki czytelnicze dla dorosłych i dzieci. Zmiany były możliwe dzięki udziałowi w projekcie „Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży” realizowanym w partnerstwie z PSPiA KLANZA Oddział Białystok. W minionym roku biblioteka korzystała również z programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Dzięki temu można było w 2012 r. zintensyfikować prace związane z tworzeniem bazy księgozbioru w programie MAK+ wprowadzając do niej około 9 tys. rekordów.

Obsługa użytkowników
Systematycznie aktualizuje informację wizualną w pomieszczeniach bibliotecznych, w której uwzględnia także najważniejsze wydarzenia z życia gminy i regionu. Dzięki uzyskanym środkom w 2012 r. utworzyła świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży pn. „Przystanek Książkowo”. Projekt ten będzie realizowany do 2014 r. i umożliwi użytkownikom placówki udział w zajęciach socjoterapeutycznych; warsztatach kompetencji społecznych, zajęciach fotograficznych, filmowych, kulinarnych i sportowych.

W 2012 r. realizowała także projekt „Dubicka historia na płocie pisana” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i realizowany przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową w Hajnówce. Zawsze aktywnie włącza się do akcji ogólnopolskich, jak np. Tydzień Bibliotek czy Akcji Odjazdowy Bibliotekarz. W maju 2012 r. zorganizowała dla czytelników rajd rowerowy ph. „Odjazdowe Dubicze Cerkiewne”, a także szereg imprez, które cieszyły się. szczególnym zainteresowaniem czytelników jak: „Noc w bibliotece”, warsztaty „Palma bije, nie zabije”, konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, malowanki”, konkurs „Prezentacja istniejącego zabytku”, konkurs recytatorski w języku białoruskim „ Ojczyste słowo”.

Inicjatywy i realizacje M. Siemieniuk-Morawskiej pozwoliły na zajęcie III miejsca w konkursie partnerstw lokalnych ogłoszonym w 2012 r. przez Książnicę Podlaską w ramach realizowanego Programu Rozwoju Bibliotek

Szkolenia
W ostatnich latach M. Siemieniuk-Morawska podnosiła kwalifikacje zawodowe studiując (obecnie robi studia magisterskie), a także uczestnicząc w następujących szkoleniach: Biblioteka+, E-Pasja czyli Nowoczesna Edukacja, „Zarządzanie projektem edukacyjno-społecznym”. W ramach wymiany doświadczeń, w czasie konferencji regionalnej zorganizowanej w minionym roku przedstawiła prezentację multimedialną nt. „Działania podjęte w partnerstwie na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne”.

Cechy osobowościowe
M. Siemieniuk-Morawska to osoba „z pasją”, którą jest działalność na rzecz środowiska lokalnego. Swoją aktywnością potrafi zachęcić do działania wielu mieszkańców, zarówno młodych jak i seniorów. Jest ceniona za skuteczność w działaniu, m.in. za zdobywanie środków i umiejętne nimi gospodarowanie. Do czytelników zawsze odnosi się z sympatią i stara się spełniać ich oczekiwania. Ma wiele ciekawych pomysłów.

Chętnie dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem. Jest otwarta na nowe pomysły i propozycje. Dzięki swojej tolerancyjności i akceptowaniu odmienności narodowych i kulturowych znakomicie sprawdza się w społeczności zróżnicowanej pod tym względem. Jest wspaniałym przykładem liderki w swoim środowisku, która inspiruje i angażuje do działania innyh. Sympatyczna, koleżeńska, zawsze pogodna i uśmiechnięta. Nie zraża się niepowodzeniami i przeciwnościami losu, lecz stara się je pokonać.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP