Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Spotkanie ws. bibliotek szkolnych i publicznych w MAiC

Data dodania: 12.04.2013

Spotkanie ws. bibliotek szkolnych i publicznych w MAiC

10 kwietnia 2013 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego i samorządowców. Otworzyła je wiceminister Magdalena Młochowska. Poinformowała obecnych, że obradom będzie przewodniczył p. Jacek Wojnarowski, który został koordynatorem prac zespołu. Na spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele: Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z przewodniczącą, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Biblioteki Narodowej, akcji „STOP likwidacji bibliotek szkolnych”, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, dyrektorzy bibliotek.

Celem spotkania było powołanie spośród zgromadzonych osób zespołu roboczego, którego zadaniem będzie opracowanie schematu projektu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych oraz wstępne ustalenie założeń projektu.

W trakcie rozmów po raz kolejny omawiano m.in. obecną sytuację bibliotek szkolnych i publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazanie obszarów współpracy, budowanie atmosfery zaufania, szerszego spojrzenia na ważną rolę, jaką mają do odegrania te biblioteki w dobie cyfryzacji.

Podczas spotkania podjęto próbę określenia celu projektu. Propozycje dotyczyły m.in.: zdiagnozowania kondycji bibliotek szkolnych i poprawienia ich sytuacji; umocnienia edukacyjnej roli biblioteki szkolnej; kształtowania kompetencji informacyjnych, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans cywilizacyjnych, stworzenia inicjatyw partnerskich.

Na zakończenie dyskusji Jacek Wojnarowski powołał zespół roboczy, który przygotuje wstępną wersję schematu projektu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych, uwzględniając opinie i propozycje, które padły podczas spotkania. W skład zespołu weszli:

  • Jacek Wojnarowski - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  • Danuta Brzezińska - przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
  • Juliusz Wasilewski - koordynator akcji „STOP likwidacji bibliotek szkolnych”
  • Jacek Królikowski - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Edward Trojanowski - Związek Gmin Wiejskich RP
  • Lena Bednarska - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
  • Andrzej Tyws - Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
  • Rudolf Borusiewicz - Związek Powiatów Polskich

nad. Wiesława Budrowska, przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP