Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Sabina Malinowska

starszy kustosz, z-ca dyrektora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
wykształcenie: wyższe: (filologia polska), licencjat z bibliotekoznawstwa
36 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką 
Sprawuje funkcję z-cy dyrektora od 24 lat, a Jej działania mają charakter wielopłaszczyznowy Jednak do priorytetów należy działalność kulturalno-edukacyjna. W 2012 r. zdobyła na nią dodatkowe 21 tys. zł. W tym zakresie współpracuje od lat z wieloma placówkami kultury, nauki i oświaty. Są to m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Biblioteki, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe czy Związek Kurpiów. Do niezaprzeczalnych sukcesów S. Malinowskiej należą działania wspierające lokalne środowisko literackie. Udział MBP w inicjowaniu i przygotowaniu szeregu ważnych dla tego środowiska imprez sprawia, ze biblioteka ostrołęcka staje się w opinii literatów „prawdziwą świątynią słowa - nie wypożyczalnią książek - ale wielowymiarowym ośrodkiem kultury literackiej”. Warto podkreślić, iż w tych imprezach uczestniczyli przedstawiciele środowisk literackich z wielu miast Polski. W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji odwiedzają ostrołęcką bibliotekę także twórcy z zagranicy. Wszystko to sprzyjało integracji środowiska literackiego i przy wsparciu S. Malinowskiej zaowocowało w 2012 r. powstaniem Klubu Literackiego przy Studziennej zrzeszającego poetów, pisarzy, krytyków literatury z Ostrołęki i regionu. Spotkania członków (ok. 25 osób) odbywają się raz w miesiącu w budynku MBP.

Wcześniej, w podobny sposób S. Malinowska doprowadziła z do integracji środowiska bibliotekarskiego skupiając wokół Oddziału SBP w Ostrołęce bibliotekarzy z regionu.

Obsługa użytkowników
Dążąc do rozszerzenia oferty dla czytelników S.M. stała się pomysłodawczynią szeregu imprez cyklicznych, cieszących się powodzeniem: Kupiszewiady, czyli Festiwalu Literackiego im. E. Kupiszewskiego, Wieczorów w Arce, czy Spotkań na Studziennej. W 2012 r. w ramach tych cykli zorganizowano ok. 50 różnego rodzaju spotkań (debat, konkursów, warsztatów, dyżurów poetyckich, plenerów malarsko-literackich, hapennigów, wystaw). Pod kierunkiem S. Malinowskiej biblioteka zorganizowała też 2 konkursy poetyckie, 2 recytatorskie i 1 krajoznawczy dla dzieci i młodzieży (wzięło w nich udział ok. 250 osób) oraz XX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...” o zasięgu ogólnopolskim, którym wzięło udział 97 poetów z całego kraju.

Promocja biblioteki
S. Malinowska dba o promocję biblioteki i jej osiągnięć. W 2012 r. udzieliła licznych wywiadów w mediach lokalnych np. w radiu Oko, Ostrołęckiej Telewizji Internetowej, czasopismach regionalnych: Kurierze Ostrołęckim, Tygodniku Ostrołęckim, Rozmaitościach Ostrołęckich. Umieszczała informacje dotyczące biblioteki zarówno w mediach ogólnopolskich (np. na portalach www.literaci.eu; http://www.szafa.prezentacje.pl czy na łamach Poezji Dzisiaj) jak i na portalach lokalnych np. www.moja-ostroleka.pl;, http://www.eostroleka.pl. Doceniając rolę nowych form komunikacji z użytkownikami kładła nacisk na rozwój strony internetowej biblioteki i aktualność zamieszczanych tam materiałów, zdecydowała też o utworzeniu profilu biblioteki na facebooku. Wśród najważniejszych wydarzeń promujących bibliotekę ubiegłym roku należy też wymienić udział S. Malinowskiej w 41 Warszawskiej Jesieni Poezji gdzie wygłosiła referat poświęcony ostrołęckiemu środowisku literackiemu. (10.2012).

Szkolenia
Dbając o rozwój zawodowy swoich pracowników S.M. wysyłała ich w 2012 r. na różnego rodzaju szkolenia zawodowe. Sama tez zorganizowała 3 konferencje, i 1 szkolenie dla bibliotek z regionu oraz wyjazd studyjny do bibliotek białostockich, podobnie jak wyjazd na Litwę i Łotwę, podczas którego bibliotekarze ostrołęccy poznali biblioteki tych krajów i miejsca związane z polska kulturą.

Publikacje
Jest redaktorem Zeszytów Bibliotecznych, czasopisma wydawanego przez MBP w Ostrołęce, w którym zamieszcza m.in. artykuły poświęcone zagadnieniom bibliotekarstwa ostrołęckiego, prezentuje sprawozdania z działalności kulturalno-edukacyjnej bibliotek naszego powiatu Redaguje tez tomiki wierszy nagrodzonych w konkursach literackich. Jest autorką książki: Ostrołęka literacka. Słownik biograficzny (2004).

Cechy osobowościowe
S. Malinowska wyróżnia się profesjonalizmem odpowiedzialnością i zaangażowaniem w pracy. Energiczna i zdecydowana. jest przy tym kreatywna i obdarzona dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Pozwala to Jej realizować liczne przedsięwzięcia, dzięki którym MBP w Ostrołęce znana jest w Polsce i krajach słowiańskich. Wykazała się dużą odwagą realizując ideę biblioteki otwartej, wychodzącej ze swoją ofertą na zewnątrz. Sukces jaki osiągnęła, możliwy był m. in. dzięki Jej umiejętności skupiania wokół siebie ludzi i nawiązywania z nimi współpracy. Docenia pomysły innych, w tym także młodych. Jest sympatyczna i j bardzo sobie ceni w życiu przyjaźń.

Jest aktywnym członkiem SBP – w latach 1993-2013 pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału SBP w Ostrołęce.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP