Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Andżelika Gałecka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach
wykształcenie: wyższe (filologia polska) ze specjalizacjami: bibliotekoznawstwem i pedagogiką
10 lat pracy w bibliotece

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką 
A .Gałecka przekształciła MBP w Międzyzdrojach w miejsce spotkań z szeroko pojętą kulturą. Dba o racjonalne wydawanie pieniędzy, potrafi znaleźć sponsorów. W 2012 r. złożyła projekt w ramach LGR o dofinansowanie operacji „Modernizacja kafejki internetowej, w tym zakup komputerów” i otrzymała na ten cel ok. 20 tys. zł.. Pozyskała też ok. 10 tys. zł. z Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu profilaktycznego „Książka zamiast…”. Ze względu na mały zespół zajmuje się bezpośrednio wieloma sprawami: zamawia książki i audiobooki, prowadzi komputerowy katalog księgozbioru wypożyczalni oraz Kronikę Biblioteki, dba o aktualizację strony internetowej, okresowo obsługuje czytelników w wypożyczalni ponadto jest kadrowcem i zaopatrzeniowcem. Jednoczenie współpracuje ze szkołami, przedszkolem, Międzynarodowym Domem Kultury, Domem Dziecka w Lubinie, Wolińskim Parkiem Narodowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, bankami, bibliotekami i wieloma innymi instytucjami.

W 2012 A. Gałecka i Jej zespół otrzymali tytuł Przyjaciela Przedszkola „Morskie skarby”, a w II Rankingu Bibliotek Polskich dziennika „Rzeczpospolita” MBP w Międzyzdrojach zajęła 57 miejsce na 700 zgłoszonych bibliotek.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2012 r. A. Gałecka kompleksowo zmodernizowała wnętrze i otoczenie biblioteki: zakupiła 7 komputerów, projektor, tablicę multimedialną, laptopy, sprzęt nagłaśniający, zmodernizowała sieć internetową i założyła monitoring. Zmieniła też oprogramowanie MAK na MAK+. Dzięki Jej inicjatywnie i współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska otoczenie biblioteki zostało wpisane w 2012 r. do projektu „Międzyzdroje w kwiatach”.

Obsługa użytkowników
W 2012 roku A. Gałecka zorganizowała 24 spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 2 koncerty, 2 wernisaże. Zaprosiła do Międzyzdrojów na spotkanie z czytelnikami m.in. Tomasza Raczka, Małgorzatę Braunek, Martę Fox, Jarosława Kreta. W 2012 r zaktualizowała i zaprezentowała mieszkańcom prezentację multimedialną doyczacą. życia i twórczości marynisty Eryka von Zedtwitza. Odbyło się to podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej zasłużonego dla miasta artysty. Tworzy prezentacje multimedialne na biblioteczne imprezy m.in. finał ferii zimowych oraz prezentacje na konkurs Biblioteka Roku. W 2012 r. pomagała wielu studentom, uczniom zdającym maturę, tworzyć prace i bibliografie do swoich prac magisterskich i prezentacji maturalnych. Prowadzi lekcje biblioteczne. Wspiera i promuje młode talenty: w 2012 zorganizowała wieczór autorski debiutującej bibliotekarki Anny Piecyk, napisała wstęp do książki Filipa Szyszkowskiego „Bezkształt” oraz recenzję książki „Defibrylacja”.

Promocja biblioteki
Pisze artykuły do Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje, współpracuje z dziennikarzami gazet i portali regionalnych, którym przesyła materiały z imprez organizowanych w bibliotece.

Szkolenia
AG postawiła na fachowy rozwój kadry bibliotecznej. Wspiera pracowników, którzy uczestniczą w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Książnicę Pomorską, czy podejmują studia podyplomowe. W ramach bibliotecznej pedagogiki stara się też kształtować postawy czytelników począwszy od najmłodszych. Jest pomysłodawczynią programu „Od najmłodszych lat z książką za pan brat” skierowanego do uczniów klas I-III oraz współtwórcą profilaktycznego programu „Książka zamiast...”. Zajęcia „Kreatywna pracownia plastyczna” organizowane podczas ferii zimowych, które kończą się wernisażem prac to również jej pomysł. Co roku organizuje konkursy plastyczne związane z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej. W 2012 roku konkurs na ilustrację do książki Astrid Lindgren zyskał rangę konkursu ogólnopolskiego.

Publikacje
Jest autorką wierszy okolicznościowych oraz scenariuszy teatralnych, w których główne role odgrywają międzyzdrojscy bibliotekarze. Warto tu wspomnieć o spektaklach „Drużyna Świętego Mikołaja”, „Przygody mola książkowego”, „Biblioteczne ptasie radio”.

Cechy osobowościowe
A. Gałecka jest osoba radosną, pełną energii, pomysłów i pozytywnego uporu, ma zdolności menedżerskie oraz logistyczne. Spontanicznie włącza się w różne imprezy społeczności lokalnej (np. podczas XX finału WOŚP w 2012 r. prowadziła kiermasz i licytację książek). Lubi swoich pracowników oraz czytelników (z wzajemnością), umie zarazić swoje otoczenie ciekawymi pomysłami i zaangażować w ich realizację. Świetnie wykorzystuje swoje filologiczne wykształcenie w pracy z młodzieżą, przez którą jest bardzo lubiana. Udziela się w SBP - z jej inicjatywy powstało Koło SBP Nr 19 , w którym do XI.2012 r. pełniła funkcję przewodniczącej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP