Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Anna Kulińska

nauczyciel bibliotekarz, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
wykształcenie: wyższe (filologia rosyjska), studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo)
34 lata pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2012

 

Zarządzanie biblioteką
A.Kulińska zarządza biblioteką w jednym z najlepszym liceów ogólnokształcących w Krakowie. Obecnie ma „pod swoją opieką” 946 uczniów, 80 nauczycieli oraz księgozbiór liczący 22 400 wol. W 2012 r. powiększyła go o podręczniki do nauki języka chińskiego. Systematycznie współpracuje z: Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Państwową Wyższą, Szkołą Teatralną, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W 2012 r. zorganizowała bądź współorganizowała Małopolski Konkurs Pięknego Czytania oraz Olimpiadę Artystyczną, brała tez udział w pracach jury konkursu Mój przyjaciel z ulubionej książki.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Systematycznie dba o modernizację biblioteki. Wydzielone zostały wypożyczalnia oraz czytelnia z 3 stanowiskami komputerowymi dla uczniów z dostępem do Internetu. W bibliotece działa program MOL. W 2012 r., zakończyła komputeryzację księgozbioru i nawiązała stałą współpracę z Jagiellońską Biblioteką Cyfrową.

Obsługa użytkowników
Jej działania zmierzające do rozwoju czytelnictwa polegają na organizacji spotkań autorskich, wystaw, promocji książek, różnego rodzaju konkursów (np. na Exlibris Biblioteki Nowodworskiej, czy translatorskiego pt. Potyczki z językiem). W 2012 r. odbyło się 7 takich imprez. Opracowała też i wdrożyła program autorski :Wychowanie dla poezji” - cykl 9 spotkań autorskich z członkami Związku Literatów Polskich w Krakowie . Podobnie jak w latach poprzednich w 2012 r. pracowała z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadząc warsztaty z literatury i poezji, przygotowujące do konkursów recytatorskich (2 osoby zdobyły pierwsze miejsca, 1 wyróżnienie) i egzaminów wstępnych do Akademii Teatralnej w Warszawie i PWSTiF w Łodzi.

Promocja biblioteki
Prezentowała działania i ofertę biblioteki szkolnej w dniach otwartych I LO – 20-21 .04. 2012 r.

Szkolenia
W 2012 r. do szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zawodowego, które prowadzi zaliczyć należy: opiekę nad praktykami studentów bibliotekoznawstwa UJ i UP opiekę nad nauczycielami-stażystami, prowadzenie lekcji bibliotecznych. Ponadto jako aktywny członek Towarzystwa Nauczycieli-Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie brała udział w organizacji seminariów, warsztatów i konferencji firmowanych przez Towarzystwo. W 2012 r. odbyło się 9 takich spotkań, m.in.: seminarium Biblioterapia w szkole, warsztaty Jak realizować nową podstawę programową w oparciu o współpracę z muzeami; Jak zorganizować udane wydarzenie artystyczne i nie wpaść w kłopoty czy szkolenie Analiza dzieła sztuki.

Publikacje
W 2012 r. ukazały się w Rocznikach Nowodworskich 2 teksty Jej autorstwa: Studniówka – niech żyje bal oraz Szopka Nowodworska.

Cechy osobowościowe
Jej spontaniczność i otwartość przyciągają młodzież do biblioteki. Bardzo szybko nawiązuje kontakt z czytelnikiem. Znakomicie odnajduje się w pracy z uczniem liceum - pomaga Jej w tym wiedza i życzliwość. Zachęca młodzież do pracy. Angażuje się w pracę z uczniami na wielu płaszczyznach - podczas pracy w bibliotece, przy wyszukiwaniu informacji, jako opiekun wyjść do teatru, organizator wystaw, uczestnik obozów naukowych. Potrafi e pracować zarówno z indywidualnym czytelnikiem jak i zespołem klasowym lub kołem zainteresowań. Swoją wiedzę i doświadczenie stara się przekazywać młodszym koleżankom. Pani Anna Kulińska to wzór dla każdego bibliotekarza.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP