Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Ewa Teresa Byczyńska

starszy bibliotekarz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu
wykształcenie: średnie bibliotekarskie
27 lat pracy w bibliotece

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2012

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2012 r. E. Byczyńska doprowadziła do pełnej komputeryzacji wszystkich stanowisk bibliotecznych (również w Filii nr 1), co usprawniło pracę oraz do podłączenia i udostępnienia czytelnikom bezpłatnego, szerokopasmowego Internetu (dzięki Fundacji ORANGE). Wprowadzono też bezpłatne, elektroniczne karty biblioteczne i przeprowadzono kapitalny remont Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

Obsługa użytkowników
W 2012 r. atrakcyjne formy popularyzacji czytelnictwa objęły wszystkie grupy wiekowe. Były to: spotkania w cyklu „Seryjni Poeci”, benefisy Pałuczan - Gustawa Patro; konkursy „Mistrz Recytacji”, „Z książką jak w niebie”, XI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, II Wągrowieckie Dyktando; warsztaty: Święto Pieczonej Pyry, Wągrowieckie Teatralia dla najmłodszych (teatrzyki kukiełkowe), Pałuckie Warsztaty Gwarowe pt. „Całkiem fajne godanie”, kursy językowe, koncerty poezji śpiewanej, pikniki, a także udział w ogólnopolskich akcjach takich jak: Tydzień Bibliotek”, XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Tydzień Zakazanych Książek”, czy „Tydzień z Internetem”.

Osoby niepełnosprawne i samotne mogły skorzystać z usługi Książka na telefon. Do słabowidzących i niewidomych adresowane były usługi: Książki mówione i Kiosk z dziennikami regionalnymi dla niewidomych, gdzie wypożyczano audiobooki i prasę na płytach CD. Do nich skierowany też był projekt realizowany przy współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” pt. „Usłyszeć kolor i kształt”. Natomiast do bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia skierowany był projekt unijny „Czytelnik XXI wieku”, realizowany w ramach EFS Kapitał Ludzki i motywujący do samokształcenia. Zorganizowano tez akcję dzielenia się książką w urzędach, przychodniach, bankach, stacjach PKP i PKS.

Promocja biblioteki
E.Byczyńska dbała o promocję biblioteki i jej osiągnięć przez wpisywanie informacji na serwisach internetowych biblioteki i urzędu miasta oraz przez współpracę z bibliotekami i innymi instytucjami kultury: Polskim Związkiem Bibliotek, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, Miejskim Domem Kultury i Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Pile, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Domem Kultury w Stęszewie.

Szkolenia
W 2012 r. organizowano wewnętrzne szkolenia zawodowe dla pracowników i wyjazdy na szkolenia krajowe.

Publikacje
E. Byczynska, twórczyni i redaktor naczelna kwartalnika Katalog. Biuletyn Informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu wydawanego od 2010 r. jest autorką licznych artykułów w „Panoramie Wielkopolskiej Kultury”, „Poradniku Bibliotekarza” oraz w prasie lokalnej.

Cechy osobowościowe
Koleżeńska, kreatywna, komunikatywna, bezinteresowna, otwarta i, życzliwa, Ma niewyczerpaną energię, chętnie podejmuje nowe wyzwania i z uporem dąży do celu. Cechuje ją empatia, rozumie sytuację innych ludzi, chętnie służy radą i pomocą. Wyrazista osobowość, jest postrzegana jako profesjonalistka wysokiej klasy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP