Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zofia Biskupska-Lisiecka

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
27 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką 
W trosce o rozwój biblioteki i rozszerzenie oferty dla czytelników laureatka wybrała rozwiązania rzadko spotykane w polskich bibliotekach - postanowiła rozszerzyć ofertę dla najmłodszych użytkowników biblioteki wykorzystując współpracę międzynarodową. W 2012 r. do priorytetowych zadań MBP w Lęborku należała realizacja 2 projektów o takim właśnie charakterze: zakończenie (w maju 2012 r.) projektu Good Morning Kids, finansowanego z programu Młodzież w działaniu, w którym wolontariusze z zagranicy pracowali na rzecz najmłodszych klientów biblioteki oraz wdrożenie projektu Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki. Przedmiotem tego ostatniego projektu była wymiana najlepszych praktyk i przekazanie know-how w zakresie popularyzacji książki oraz czytelnictwa wśród dzieci do 7 lat, pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku a Fundacją Bibliomedia Suisse w Lozannie. W ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lęborska biblioteka otrzymała 256 tys. zł na realizację tego zadania. Polegało ono na zorganizowaniu 2 wyjazdów studyjnych: pobytu bibliotekarzy szwajcarskich w woj. pomorskim (maj 2012), wyjazdu bibliotekarzy polskich do Lozanny (czerwiec 2012); promocyjnej imprezy plenerowej oraz warsztatów metodycznych (wrzesień 2012). Zaowocowało to także ścisłą współpracą z bibliotekami woj. pomorskiego oraz nawiązaniem współpracy z bibliotekami szwajcarskimi.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W bibliotece zamontowano trezor (wrzutnię biblioteczną) umożliwiającą całodobowy zwrot wypożyczonych książek.

Obsługa użytkowników
Oprócz stosowanych od lat różnorodnych form aktywizacji czytelników takich jak Dyskusyjny Klub Książki, konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze (np. Zostań molem prasowym, Czytelnik Roku), kursy dla seniorów w zakresie obsługi komputera i Internetu, dostarczanie książek do domu czytelnikom niepełnosprawnym czy organizacja największej w Lęborku imprezy literackiej - Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego (XXVI edycja w 2012 r.) pracownicy WBP z inicjatywy laureatki zaczęli wprowadzać nowe formy skierowane do przyszłych czytelników i ich rodziców. Była to m.in.: Wyprawka dla maluszka - (podczas rejestracji narodzin pracownicy USC w Lęborku przekazują rodzicom przygotowane przez bibliotekę pakiety z materiałami informacyjnymi i upominkami).

Promocja biblioteki
Współpraca z partnerami zagranicznymi odbiła się szerokim echem w społeczności lokalnej, zwróciła też uwagę bibliotek i pokrewnych instytucji woj. pomorskiego przynosząc MBP w Lęborku nieocenione korzyści promocyjne. Także impreza plenerowa pn. KLAUNADA, zorganizowana w dn. 11-12 09.2012 w ramach grantu szwajcarskiego i promująca czytanie wśród najmłodszych mieszkańców, stała się promocją MBP w Lęborku.

Szkolenia
Z. Biskupska-Lisiecka docenia rolę szkoleń i wymiany doświadczeń w podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Taki charakter miały oba, tygodniowe wyjazdy studyjne realizowane w maju i czerwcu 2012 r., w ramach grantu szwajcarskiego, które pozwoliły grupom bibliotekarzy pomorskich i szwajcarskich poznać zasady funkcjonowania bibliotek i metody pracy z najmłodszymi klientami na ich terenie. Poza tym we wrześniu 2012 r. w MBP w Lęborku zorganizowano trzydniowe warsztaty metodyczne prowadzone w formie interaktywnych zajęć „Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim” oraz jednodniowe szkolenie Chodź, opowiem ci... czyli warsztat bajarza” przeprowadzone przez Stowarzyszenie KLANZA także w ramach projektu Mamo, tato, zabierz mnie biblioteki.

Publikacje
Z inicjatywy laureatki w Internecie ukazały się informacje związane z realizacją grantu szwajcarskiego: Grant szwajcarski dla biblioteki w Lęborku - http://www.biblioteki.org/pl/ Pozyskiwanie zagranicznych funduszy na projekty biblioteczne? Warto! Poznaj doświadczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku) - http://www.biblioteki.org/pl/, a WBP w Lęborku opublikowała kolejne wydanie przewodnika Ziemia lęborska autorstwa W. Budkowskiego i W. Mikusińskiego.

Cechy osobowościowe
Z. Biskupska-Lisiecka jest osobą pracowitą, otwartą na nowe trendy i kreatywną – o czym najlepiej świadczą opisane wyżej działania zrealizowane w MPB w Lęborku. Cechuje Ją pzy tym efektywność działania, bo potrafi swoje pomysły świetnie realizować i zachęcić innych do współpracy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP