Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Awans w bibliotekach szkół wyższych

Data dodania: 15.04.2013

Awans w bibliotekach szkół wyższych

W bibliotekach szkół wyższych jednym z warunków awansu zawodowego jest odpowiedni staż pracy (np. 3 lata w przypadku bibliotekarza, 6 - starszego bibliotekarza). Czy czas, w którym pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim (5-6 miesięcy) wlicza się do stażu pracy wymaganego do awansu zawodowego? Przykładowo: pracownica spełnia wszystkie warunki potrzebne do awansu na starszego bibliotekarza, przepracowała w bibliotece szkoły wyższej 6 lat, w ciągu których 6 miesięcy przebywała na urlopie macierzyńskim, czy odmowa awansowania pracownicy ze względu na ten urlop jest zgodna z prawem?

Staż pracy to okres, w którym pracownik świadczy na rzecz pracodawcy pracę w ramach stosunku pracy, na podstawie czy to umowy o pracę, czy powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Co do zasady, na staż pracy składa się nie tylko czas faktycznego wykonywania pracy, ale również inne okresy, w tym np. urlop macierzyński, czy wychowawczy. Co prawda, okresu urlopu macierzyńskiego nie wlicza się do stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów jednakże wskazać należy, że przepisy regulujące wymagania do zajmowania stanowisk w bibliotekach nie przewidują takiego wyłączenia.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP