Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Budżet Programów MKiDN w 2013 r. wyższy o 34 mln zł

Data dodania: 18.04.2013

Budżet Programów MKiDN w 2013 r. wyższy o 34 mln zł

Wzrost nakładów na finansowanie kultury w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego był tematem konferencji prasowej z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - zasiadającej w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Konferencja odbyła się 17 kwietnia br. w sejmie.

Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. W roku 2013 w ramach 8 programów i 23 priorytetów przyznawano 2539 dotacji (z uwzględnieniem odwołań). To prawie 500 więcej niż w ubiegłym roku (2087). Budżet Programów Ministra w stosunku do poprzedniego roku jest wyższy o 34 mln zł. Więcej środków niż w 2012 rozdysponowano w 12 z 23 priorytetów - najlepiej widać to na przykładzie priorytetu „Promocja czytelnictwa”, którego budżet wzrósł dwukrotnie.

W ocenie ministra Bogdana Zdrojewskiego, wyjątkowo cenne są projekty zawierające komponenty edukacyjne. Jak podkreślał, stanowią one ponad trzy czwarte wszystkich dofinansowanych wniosków. Przeznaczonych zostało na nie 60 % środków - ponad 188 mln zł. Szef resortu przyznał jednocześnie, że czuje "niedosyt", ponieważ ciągle za mało wniosków stanowi ofertę dla najmłodszych dzieci.

Budżety poszczególnych priorytetów:

Wydarzenia artystyczne

 • Muzyka - 23 559 000 zł
 • Teatr i taniec - 17 950 000 zł
 • Sztuki wizualne - 6 527 500 zł
 • Film - 4 776 260 zł

Promocja kultury polskiej za granicą - 6 390 000 zł

Kolekcje

 • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej - 6 722 882 zł
 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej - 2 522 900 zł
 • Kolekcje muzealne- 2 169 200 zł

Promocja literatury i czytelnictwa

 • Literatura - 1 715 883 zł
 • Promocja czytelnictwa - 7 893 000 zł
 • Czasopisma - 4 276 000 zł

Edukacja kulturalna i diagnoza kultury

 • Edukacja kulturalna - 14 396 500 zł
 • Edukacja artystyczna - 3 477 500 zł

Obserwatorium kultury - 1 999 000 zł

Dziedzictwo kulturowe

 • Ochrona zabytków - 92 060 494 zł
 • Wspieranie działań muzealnych - 6 577 526 zł
 • Kultura ludowa - 5 270 000 zł
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - 4 910 000 zł
 • Ochrona zabytków archeologicznych - 2 380 000 zł
 • Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego - 2 932 000 zł

Rozwój infrastruktury kultury

 • Infrastruktura kultury - 40 550 000 zł
 • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego - 17 120 000 zł
 • Infrastruktura domów kultury - 18 939 000 zł

Promesa - 12 555 000 zł

Wnioski oceniane są przez niezależne komisje eksperckie; ocena zależy od poprawnie złożonej dokumentacji i przygotowania projektu. Na uwagę zasługuje transparentność procesu przyznawania dotacji - punktacja przyznana każdemu wnioskowi, który wpłynął do resortu, jest ogólnodostępna na stronie internetowej MKiDN w formie dynamicznych list.

Formularze beneficjenci muszą złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Dzięki temu, przy rosnącej liczbie składanych elektronicznie wniosków maleje ilość błędów formalnych popełnianych w trakcie ich wypełniania. W 2007 r. pojawiały się one w co piątym dokumencie, natomiast w 2013 roku problem dotyczył zaledwie 7 % wszystkich wniosków.

Do pobrania:

 • Programy Ministra (prezentacja)
 • Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa artstycznego (prezentacja) 

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP