Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Odpowiedź na list otwarty Michała Grzeszczuka

Data dodania: 19.04.2013

Odpowiedź Przewodniczącego KRB na pismo w sprawie udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących posiedzenia KRB z dnia 27 marca 2013 roku.

Warszawa, 18 kwietnia 2013

Pan
Michał Grzeszczuk
Prezes Małopolskiego Forum Kultury

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia informacji w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej przesyłam następujące informacje:

 1. W odpowiedzi na prośbę dotyczącą udostępnienia szczegółowych informacji. dotyczących procedur podjęcia przez Krajową Radę Biblioteczną na posiedzeniu w dniu 27 marca 2013 roku uchwał w sprawach wniosków o połączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury informuję, że uchwały te zostały podjęte zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 198). „§ 9. 1. Rada wyraża swoją opinię w formie uchwały.
 2. Uchwały są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 3. W przypadku rozpatrywania spraw personalnych lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.".

W odpowiedzi na prośbę dotyczącą podania liczby głosów za i przeciw poszczególnym wnioskom informuję, że wyniki głosowań prezentują się następująco:

 1. Uchwała nr 18/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Grębocickim Centrum Kultury w Grębocicach. Krajowa Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej z Grębocickim Centrum Kultury w Grębocicach. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 6 przeciw połączeniu 0 wstrzymało się 3.
 2. Uchwała nr 19/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Trzebiechowskim Ośrodkiem Kultury w Trzebiechowie. Krajowa Rada Biblioteczna negatywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej z Trzebiechowskim Ośrodkiem Kultury w Trzebiechowie. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 0 przeciw połączeniu 7 wstrzymało się 1.
 3. Uchwała nr 20/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej z Darłowskim Ośrodkiem Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie. Krajowa Rada Biblioteczna negatywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej z Darłowskim Ośrodkiem Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 0 przeciw połączeniu 10 wstrzymało się 0.
 4. Uchwała nr 21/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Krajowa Rada Biblioteczna negatywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 0 przeciw połączeniu 10 wstrzymało się 0.
 5. Uchwała nr 22/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni. Krajowa Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni. Opinię przyjęło drogą głosowania: za połączeniem 10 przeciw połączeniu 0 wstrzymało się 0
 6. Uchwala nr 23/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej z Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach. Krajowa Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Biblioteki Publicznej z Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 10 przeciw połączeniu 0 wstrzymało się 0
 7. Uchwala nr 24/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe z siedzibą w Zaleskich z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Ustka siedzibą w Zaleskich. Krajowa Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe z siedzibą w Zaleskich z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gmin)7 Ustka siedziba^ w Zaleskich. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 5 przeciw połączeniu 2 wstrzymało się 3
 8. Uchwała nr 25/2013 Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 27 marca 2013 roku - opinia Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieniawie. Krajowa Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieniawie. Opinię przyjęto drogą głosowania: za połączeniem 9 przeciw połączeniu 0 wstrzymało się 1

W odpowiedzi na prośbę dotyczącą podania informacji o stanowiskach wyrażonych w głosowaniu przez poszczególnych członków Krajowej Rady Bibliotecznej informuję, że zgodnie z §9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 198) do protokołu z posiedzenia Krajowej Rady Bibliotecznej wpisywane są wyniki głosowań a nie stanowiska poszczególnych członków Krajowej Rady Bibliotecznej.

dr Tomasz Makowski
Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP