Polecamy
Katarzyna Stanny 8,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Program Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Data dodania: 30.04.2013

Program Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7-8 czerwca 2013 r., Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2

 

Porządek obrad


Piątek – 7 czerwca 2013 r. - pierwszy dzień obrad

Godz. 14.00 UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU

 • Wprowadzenie sztandaru, powitanie uczestników i gości
 • Wspomnienie zmarłych członków SBP
 • Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i stowarzyszeniowych
 • Wręczenie nagród w konkursach SBP:
  • Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego
  • Bibliotekarz Roku 2012
 • Wystąpienie ustępującego przewodniczącego SBP
 • Wystąpienia gości

Godz. 15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
Godz. 16.00

 • Wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego, sekretarza, 3 członków
 • Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad Zjazdu oraz regulaminów komisji zjazdowych
 • Wybór komisji zjazdowych:
  • Komisja Mandatowa
  • Komisja Wyborcza
  • Komisja Skrutacyjna
  • Komisja Uchwał i Wniosków
  • Komisja Statutowa
 • Sprawozdania za kadencję 2009-2013 z działalności:
  • Zarządu Głównego SBP
  • ogniw terenowych SBP
  • sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP
  • Skarbnika
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 • Dyskusja
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP
 • Wybory:
  • przewodniczącego SBP

Godz. 18.15 – 18.30 Przerwa kawowa
Godz. 18.30

 • c.d. wyborów. Wybór członków:
  • Zarządu Głównego SBP
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • • Dyskusja, ogłoszenie wyników wyborów

Godz. 20.00 Uroczysta kolacja


Sobota – 8 czerwca 2013 r. - drugi dzień obrad

Godz. 9.00

 • Nadanie godności Członka Honorowego SBP
 • Wystąpienie przewodniczącego Komisji Statutowej
 • Uchwalenie zmian w Statucie SBP
 • Przedstawienie nowelizacji projektu: „Strategia SBP na lata 2010-2021”
 • Przedstawienie projektu: „Program działania SBP na lata 2013-2017”
 • Dyskusja
 • Przyjęcie dokumentów:
  • nowelizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”
  • Program działania SBP na lata 2013-2017

Godz. 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

Godz. 11.30

 • Uchwalenie Regulaminów działania:
  • Zarządu Głównego SBP
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych
 • Wystąpienie przewodniczącego SBP powołanego na kadencję 2013-2017
 • Zamknięcie obrad Zjazdu

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP