Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Kwestie awansu na starszego bibliotekarza w bibliotece uczelnianej

Data dodania: 06.05.2013

Kwestie awansu na starszego bibliotekarza w bibliotece uczelnianej

Pracuję w bibliotece PWSZ na stanowisku starszego bibliotekarza. Chcę otrzymać stanowisko kustosza. Czy obowiązuje mnie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej czy też Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną?

W odniesieniu do pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, w zakresie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece „uczelnianej”, zastosowanie mają przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP