Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Zasady otwartych instytucji kultury

Data dodania: 13.05.2013

Zasady otwartych instytucji kultury

Galerie, biblioteki, archiwa i muzea odgrywają ważną rolę we wspieraniu rozwoju wiedzy ludzkości. Instytucje te są kustoszami naszego dziedzictwa kulturowego i przechowują w swoich kolekcjach zapis ludzkości.

Internet daje instytucjom dziedzictwa kulturowego zupełnie nowe możliwości dotarcia do odbiorców w skali globalnej i uczynienia kolekcji łatwiejszymi do odnalezienia i bardziej powiązanymi niż kiedykolwiek dotychczas, pozwalając tym samym użytkownikom nie tylko korzystać z bogactw światowych instytucji pamięci, ale również wnosić wkład, uczestniczyć i dzielić się nimi.

Wierzymy, że instytucje kultury, które podejmują kroki mające na celu otwieranie ich kolekcji i metadanych mogą z tych możliwości skorzystać.

Kiedy mówimy, że kolekcja czy zbiór danych są otwarte, mamy na myśli działania zgodne z definicją otwartości, którą podsumować można następującym stwierdzeniem:

Dane lub treści są otwarte, jeżeli nie ma ograniczeń, aby każdy mógł je używać, opracowywać i redystrybuować - ewentualnie z zastrzeżeniem przywołania autora pierwowzoru i/lub udostępnianiem dalej na takich samych (otwartych) zasadach.

Ważne jest, aby mieć na uwadze fakt, iż wykorzystanie otwartej licencji do danych i treści to nie wszystko. Otwartość na współpracę i nowatorskie formy zaangażowania użytkowników jest kluczowa, jeżeli instytucje dziedzictwa kulturowego zamierzają wykorzystać pełen potencjał Internetu w zakresie dostępu, innowacji i cyfrowej nauki.

Otwarta instytucja kultury wspiera następujące zasady, które zostały opublikowane na stronie FBC.

Źródło: Federacja Bibliotek Cyfrowych


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP