Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur

Data dodania: 14.05.2013

Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur

Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spotkań wielu kultur - przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Biblioteka to miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich, miejsce bezpieczne - może być takim także dla imigrantów i uchodźców.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości.

W projekcie wezmą udział 3 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych z trzech zróżnicowanych kulturowo województw. Polskie biblioteki swoim doświadczeniem w pracy z imigrantami oraz mniejszościami kulturowymi wspierać będzie sześć bibliotek norweskich:

 • Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo,
 • Biblioteka Okręgowa w Buskerud,
 • Biblioteka Okręgowa w Hordaland,
 • Biblioteka Okręgowa w Oppland,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Bergen,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Trondheim.

W ramach projektu:

 • Przedstawiciele bibliotek wojewódzkich i powiatowych wezmą udział w czterodniowych szkoleniach wstępnych, w których uczestniczyć będą także bibliotekarze norwescy oraz przedstawiciele mniejszości i członkowie organizacji pozarządowych. Po szkoleniach biblioteki wojewódzkie zaktualizują swoje strategie rozwoju, uwzględniając wsparcie bibliotek powiatowych i gminnych w działaniach wielokulturowych.
 • Przedstawiciele bibliotek powiatowych i gminnych (partnerstwa powiatowe) wezmą udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń, w wyniku których każde partnerstwo przygotuje trzyletni plan działań wielokulturowych. W szkoleniach uczestniczyć będą również przedstawiciele lokalnych mniejszości.
 • Partnerstwa powiatowe realizować będą zaplanowane działania, angażujące mniejszości i integrujące lokalną społeczność – w ramach projektu każda biblioteka powiatowa i gminna przeprowadzi cztery działania, będące elementem opracowanego planu partnerstwa. Zarówno na etapie pracy nad planem, jak i jego realizacji bibliotekarze będą mogli korzystać z konsultacji trenerów-specjalistów w temacie wielokulturowości.
 • Zrealizowanych zostanie pięć małych projektów polsko-norweskich, w ramach których przedstawiciele wybranych w drodze konkursu polskich bibliotek będą mogli odwiedzić bibliotekarzy norweskich oraz zaprosić ich do siebie.
 • W każdym z trzech województw odbędą się jednodniowe konferencje, prezentujące działania bibliotek realizowane w ramach projektu oraz promujące szerzej model wielokulturowej biblioteki.

Czas trwania projektu: maj 2013-grudzień 2014.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Projekt jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Bibliotekę Narodową Norwegii.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP