Polecamy
Marlena Gęborska 48,00 PLN 65,00 PLN

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z... więcej >

Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2012/2013

Autor: Biblioteka: Książnica Beskidzka Województwo: śląskie
Data dodania: 15.05.2013

10 maja 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach Filii w Mesznej odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji konkursu Na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim w 2012/2013. W tym roku pod hasłem Tygodnia Bibliotek „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.  Konkurs organizowany corocznie przez Starostę Bielskiego przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej. W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Głównym celem konkursu jest poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych powiatu bielskiego a także aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz samorządowych  na potrzeby bibliotek i ich znaczenia dla środowiska. Ma stanowić dodatkową motywację oraz inspirować bibliotekarzy powiatu bielskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego terenu.
 
W tej edycji konkursu została poddana ocenie działalność bibliotek stopnia podstawowego oraz filii, do konkursu przystąpiły 23 placówki.
 
 
Szczegółowej ocenie podlegały:
 
·         stan czytelnictwa,
·         działalność informacyjna,
·         działalność edukacyjna, formy pracy z użytkownikiem, w tym gama działań promujących dorobek intelektualny i artystyczny społeczności lokalnej, doradztwo, pomoc  w rozwijaniu zainteresowań użytkowników,
·         cykliczne programy promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód  bibliotekarza,
·         komputeryzacja
·         współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, innymi,
·         modernizacja lokali bibliotecznych
 
 
Komisja konkursowa stwierdziła, że przystępujące do konkursu biblioteki w sposób znaczący zmieniły swoje oblicze (poprawa oferty materiałów bibliotecznych, informatyzacja procesów bibliotecznych, wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej, zmiany w infrastrukturze lokali bibliotecznych). Wiele podejmowanych działań silnie wpłynęło na środowisko lokalne, poprzez wspieranie, pomoc i wspólnie realizowane zadania. Biblioteki współpracowały z wieloma instytucjami działającymi na terenie gmin, szkołami, przedszkolami, parafiami, klubami seniorów, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, towarzystwami regionalnymi i innymi organizacjami. Wspólnie realizowane projekty owocowały  np. rozwojem  twórczości i  zainteresowań  mieszkańców, podniesieniem poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży, integracją ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, poszerzeniem wiedzy regionalnej. Oferta skierowana do różnych grup użytkowników jest bogata i zróżnicowana, a także wzbogacana w zależności od zgłaszanych potrzeb czytelników. Biblioteki podejmują starania o pozyskiwanie dodatkowych  środków przystępując do wielu programów.
 
 
 
Biblioteką roku 2012/2013 i I miejsce ex aequo zajęły Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach za działalność w środowisku miejskim, bardzo dobre wskaźniki biblioteczne i szeroką działalność kulturalno-edukacyjną i Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu za działalność  w środowisku małej miejscowości, duży postęp we wskaźnikach bibliotecznych i szeroką działalność kulturalno -edukacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem działalności dla dzieci i młodzieży. II miejsce zajęła Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach, III miejsce ex aequo Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie  oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach.
 
Ze względu na bardzo wyrównany poziom zgłoszonych do konkursu filii bibliotecznych komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać miejsc, natomiast wyróżnić biblioteki za szeroką działalność na rzecz lokalnego środowiska.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP