Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Bibliotekarze z Dolnego Śląska świętowali w Legnicy

Autor: Barbara Morawiec Biblioteka: Legnicka Biblioteka Publiczna Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 16.05.2013

W dniu 15 maja 2013 roku odbyły się w Legnicy obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowane przez Zarząd Oddziału SBP w Legnicy, Legnicką Bibliotekę Publiczną, Zarząd Okręgu Dolnośląskiego SBP i Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wroclawiu.  Uroczystość odbyła się w nowoczesnych wnętrzach  gmachu Letia Business Centre. Do Legnicy przyjechali bibliotekarze z całego województwa dolnośląskiego. Wielu z nich zostało docenionych za swoją pracę.

Przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Medale „W Dowód Uznania" otrzymały następujące osoby i biblioteki :

Agata Czajor – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, za stworzenie miejsca przyjaznego lokalnemu środowisku i zapewniającego bogatą ofertę działań kulturalnych i edukacyjnych oraz za rozwijanie pasji czytelniczych wśród młodych mieszkańców gminy.

Elżbieta Gajewska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, za aktywną działalność kulturalną i animacyjną na rzecz społeczności lokalnej, za propagowanie twórczości ludowej wśród młodzieży (warsztaty wikliniarskie).

Halina Konarzewska – kierownik filii w Grabownie Wielkim Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra, za stworzenie nowoczesnej placówki odpowiadającej na potrzeby czytelnicze i kulturalne mieszkańców oraz integrację środowiska wokół działań biblioteki.

Dorota Markowska– kierownik filii w Goszczu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra, za stworzenie placówki będącej nie tylko miejscem propagowania czytelnictwa ale także ośrodkiem kultury dla społeczności lokalnej.

Barbara Morawiec - kierownik Czytelni Naukowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, przewodnicząca Oddziału Legnickiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, za upowszechnianie czytelnictwa i popularyzację literatury regionalnej, za pasję społecznikowską oraz aktywną popularyzację idei Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w środowisku.

Krystyna Piotrowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju, za organizację różnorodnych imprez czytelniczych i kulturalnych, angażowanie środowiska w ogólnopolskie akcje czytelnicze, realizację autorskich programów pracy ze społecznością lokalną.

Urszula Skonieczna – pełnomocnik kierownika działu ds. gromadzenia zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i integrację środowiska, organizowanie akcji charytatywnych na rzecz Polonii na Ukrainie i w Bitolii (Macedonia).

Elżbieta Wojtowicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach, za stworzenie nowoczesnej placówki z bogatą ofertą działań kulturalno-edukacyjnych i spełniającej rolę lokalnego centrum życia kulturalnego.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu nagrodzona została za wspieranie merytoryczne bibliotek publicznych Dolnego Śląska i stworzenie bogatej oferty różnorodnych działań oraz wspieranie działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Legnicką Bibliotekę Publiczną uhonorowano za stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom, szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz przygotowywanie oferty działań skierowanych do różnych grup społeczności lokalnej oraz za wspieranie działań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Przedstawiciel marszałka województwa dolnośląskiego wręczył wyróżnionym bibliotekarkom pieniężne Nagrody Marszałka. Otrzymały je Beata Krawczyk i Jadwiga Rogowska.

Beata Krawczyk – pracownik wypożyczalni „Książnicy Karkonoskiej” w Jeleniej Górze, za innowacyjność pomysłów na promocję książki i czytelnictwa, organizację konkursów propagujących wartościową literaturę, za zaangażowanie w utrzymanie równego statusu społecznego mniejszości narodowych i osób spychanych na margines społeczny oraz aktywne rzecznictwo na rzecz nowoczesnego bibliotekarstwa.

Jadwiga Rogowska - pracownik filii w Brzeźnicy Biblioteki Publicznej w Bardzie, za zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury w gminie i regionie, za stworzenie placówki, w której mieszkańcy mogą twórczo i ciekawie spędzać czas oraz za kultywowanie i dbanie o dorobek twórców lokalnych.

Tytułem Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2012 została wyróżniona Katarzyna Kujawa  z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.

Po części oficjalnej zebrani wysłuchali Andrzeja Tywsa (dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu), który zaprezentował wykład pt.: "Biblioteki wobec wyzwań technologicznych  i kulturowych". Odbyło się również spotkanie autorskie z Wojciechem Konduszą, który opowiedział o swoich książkach „Mała Moskwa” i „Śladami Małej Moskwy". Anna Gątowska (dyrektor LBP) pochwaliła się działalnością Legnickiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie bibliotekarze w rozmowach kuluarowych, przy kawie i lampce wina,  wymieniali doświadczenia i rozmawiali o swojej pracyPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP