Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Menedżerowie NGO

Data dodania: 20.05.2013

Menedżerowie NGO

Program „Menedżerowie NGO” (PROMENGO) jest nową, kompleksową i bezpłatną ofertą wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji zarządzania organizacjami pozarządowymi w dziewięciu obszarach tematycznych: zarządzania strategicznego, marketingu w NGO, rozwoju zasobów ludzkich, pozyskiwania środków, zarządzania finansami, prawa, zarządzania zespołem, umiejętności interpersonalnych i ewaluacji.

PROMENGO odbywać się będzie w formule blended learning, łączącej elementy uczenia się stacjonarnego, e-learningu oraz praktycznego wdrażania indywidualnych rozwiązań w prowadzeniu organizacji. Od 20 czerwca przez blisko rok 45 menedżerów NGO z całej Polski weźmie udział w 11 zjazdach w Warszawie oraz 9 kursach e-learningowych stanowiących wstęp do zajęć warsztatowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają również wsparcie indywidualne od ekspertów.

Program adresowany jest do osób, które spełniają następujące wymagania:
pełnią funkcję menedżera w organizacji pozarządowej (członkowie zarządu, dyrektorzy, kierownicy, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie organizacji),
mają minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu,
pracują w organizacji mającej osiągnięcia, stały zespół i własny majątek,
chcą uczyć się po to, by lepiej zarządzać organizacją,
mają wizję zmiany, którą chcą wprowadzić i są zdeterminowani, aby ją zrealizować,
rozumieją, że dobre zarządzanie wymaga systemowego myślenia i opiera się na takich wartościach, jak usamodzielnianie ludzi i ciągłe doskonalenie (procesów, struktur, zespołów i jednostek, samego/samej siebie).

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 22 maja. Szczegółowe informacje, formularz aplikacyjny oraz harmonogram dostępne są na stronie www.faoo.pl

Źródło: PAFW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP