Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Dobre strony - rozpoczęcie już 23 maja

Data dodania: 21.05.2013

Dobre strony - rozpoczęcie już 23 maja

Już w czwartek 23 maja ruszają wrocławskie targi książki dla dzieci. W programie moc warsztatów, czytanie, spotkania z autorami i konkursy. 

Zapraszamy do Wrocławia w dniach 23-26 maja - Tar­gi Ksią­żek dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY! Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su oraz wrę­cze­nie na­gro­dy DOBRE STRONY od­bę­dzie się 23 maja pod­czas in­au­guracji Tar­gów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY.

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP