Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Konkurs plastyczny pt. "Piękno w równowadze"

Data dodania: 21.05.2013

Konkurs plastyczny pt.

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizuje konkurs plastyczny pt. "Piękno w równowadze". Jest on jednym z działań realizowanych w ramach projektu Edukacja ekologiczna: „W przyjaźni z naturą”, dofinansowanego ze środków UMK pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 10 lat mieszkające w Krakowie, które przygotują indywidualne prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, przy wykorzystaniu dowolnej techniki: rysunek kredką, ołówkiem, tuszem, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka.
Konkurs rozpoczął się 26 kwietnia 2013 r., a zakończy się 31 sierpnia 2013 r. Uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac nastąpi we wrześniu 2013 r., podczas imprezy plenerowej Dni Bieńczyckie, organizowanej przez Radę Dzielnicy XVI.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin) znajdują się na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Poniżej prezentujemy plakat promujący ten konkurs plastyczny.

 Konkurs plastyczny pt. "Piękno w równowadze" - plakat

Źródło: Nowohucka Biblioteka Publiczna


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP