Polecamy
Dorota Siwecka 48,00 PLN

Publikacja dostępna także w IBUK oraz IBUK Libra Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i... więcej >

II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Biblioteka: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 21.05.2013

II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Bibliotekarz w dobie zmian, 19 czerwca 2013,

Książnica Pomorska, Sala im. Z. Herberta

Program forum :

godz. 10.30 – otwarcie forum

                Lucjan Babolewski, Dyrektor Książnicy Pomorskiej

                Cecylia Judek, Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej


godz. 10.40 – 11.25

Sesja I, Kształcenie bibliotekarzy w świetle nowych przepisów

Bibliotekarz – czy to jeszcze zawód? Problematyka potwierdzania kwalifikacji i kształcenia bibliotekarzy oraz nauczycieli -bibliotekarzy w świetle nowych przepisów.

wystąpienie -  dr Agnieszka Borysowska, Książnica Pomorska

moderator - Cecylia Judek, Książnica Pomorska

godz.11.25-11.40 przerwa na kawę

godz.11.40 – 12.25

Sesja II, Bibliotekarz dyplomowany dziś i jutro

przedstawienie wniosków pokonferencyjnych z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?, w dniach 12 - 14 czerwca 2013, Białystok

wystapienie – Małgorzata Bartosik, Alicja Łojko, Książnica Pomorska

moderator – Marta Kostecka, Mediateka Akademii Sztuki

godz. 12.25 – 13.20

Sesja III, Zmiana postaw bibliotekarzy wynikiem wdrażania ogólnopolskich programów skierowanych do bibliotek

Omówienie zmian, które nastąpiły w pracy bibliotek i bibliotekarzy w ostatnich latach  w związku z   realizacją Programu Rozwoju Bibliotek. Zaangażowanie bibliotekarzy w działania na rzecz środowiska lokalnego, współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i in.

wystąpienie - Noemi Gryczko, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

moderator - Monika Kwaśniak, Książnica Pomorska

 

godz. 13.20 – 13.50 przerwa obiadowa

godz. 13.50 – 14.35

Sesja IV, Bibliotekarz szkolny, zagrożenia i zmiany

Przedstawienie realnych zagrożeń dla bibliotek szkolnych : łączenie z innymi placówkami,  zmienianie liczby etatów przypadających na określoną liczbę uczniów i pomieszczeń biblioteki,   usunięcia stanowiska bibliotekarza szkolnego z Karty Nauczyciela

wystąpienie -  Małgorzata Klowan, Wojewódzki Inspektorat Pracy

             -    Izabela Rowińska, Związek Nauczycielstwa Polskiego

moderator – Monika Dżugan, Zarząd Główny Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

godz.14.35 – podsumowanie i zakończenie forum


sekretarz II Forum : Marta Kurzyńska, Biblioteka Muzeum Narodowego

                  Aleksandra Szpunar, Książnica Pomorska

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP