Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

XXXI Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej - relacja

Data dodania: 24.05.2013

XXXI Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej - relacja

W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliografie różnych kultur – XXXI Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych, pedagogicznych, uczelnianych, Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu w Białymstoku, goście z bibliotek Wilna i Grodna, a także przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych.

Podczas obrad omawiano zagadnienia bibliografii regionalnej/krajoznawczej na Litwie, Ukrainie, w Rosji oraz w Polsce. Przedstawiono dokonania bibliografii regionalnej prowadzonej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. Zwrócono uwagę na specyfikę bibliografii wielokulturowego regionu, zróżnicowanego zarówno pod względem etnicznym, jak i religijnym. Została także zaprezentowana cyfrowa platforma ibukLibra, udostępniającą książki w wersji elektronicznej.

Konferencję oceniono jako ważną ze względu na wymianę informacji o stanie warsztatów bibliografii regionalnej w sąsiadujących ze sobą krajach. Wskazała ona tematykę następnych spotkań bibliografów, na których należałoby rozpatrywać kwestie kooperacji w tworzeniu źródeł informacji, jakimi są bibliografie regionalne. Potrzebna jest współpraca między ośrodkami, w tym również zagranicznymi. Należy zadbać o wymianę informacji, spiąć wspólne bazy retrospektywne, wyznaczyć partnerów do współpracy.

Uczestnicy spotkania odbyli spacer po Białymstoku, wycieczkę do Supraśla, zwiedzili gmach Książnicy Podlaskiej oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (w tym Bibliotekę Główną PB).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP