Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

V Gminne Sympozjum Małego Czytelnika

Autor: Anna Kowalczewska Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z/s w Bieniowie, filia w Grabiku Województwo: lubuskie
Data dodania: 24.05.2013

W sympozjum wzięli udział uczniowie z klas IV-VI Gminnych Szkół Podstawowych. Na wstępie zaprezentowała się grupa teatralna z Zespołu Szkół w Grabiku . Później uczestnicy poszczególnych szkół wygłaszali swoje referaty wraz z pokazami multimedialnymi. Jako pierwsi wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotniku w składzie Wiktoria Jachira, Martyna Wnęk, Aleksandra Woźniak, opiekun Katarzyna Bryjak z tematem „Dlaczego lubię lub nie poezję Tuwima?”. Następnie Kacper Olszewski, Zuzanna Milewska, Paulina Grzywaczyk pod opieką nauczycielki Grażyny Paszkiewicz z Zespołu Szkół w Mirostowicach Dolnych wygłosili referat pt. „Julian Tuwim – biografia i twórczość”. Julia Baryła, Natalia Dulik i Maciej Motyl wraz z nauczycielką Anną Antkiewicz z Zespołu Szkół w Bieniowie oprowadzili nas po Łodzi śladami Juliana Tuwima, natomiast uczniowie z Zespołu Szkół w Grabiku: Weronika Niedzielan, Kinga Hadrosek, Oliwia Salamon oraz nauczycielka Magdalena Nowaczyńska zaprezentowali zebranym jak artyści wykorzystują utwory Tuwima w muzyce. Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Lubanicach w składzie Oliwia Trojanowska, Sanda Jemioła, Mateusz Warchoł wraz z nauczycielką Katarzyną Dominiak przedstawili utwory dla dzieci, a także zaprosili do wspólnej zabawy w zgaduj-zgadulę. Jako ostatni zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie: Magdalena Fąfara, Patrycja Szałega, Sandra Deptuła oraz nauczycielka Monika Jasińska zapoznali zebranych z grupą Skamander . Po zakończeniu prelekcji każdy uczestnik otrzymał podziękowania i upominki, a opiekunowie grup i szkoły dyplomy i podziękowania za udział w V Gminnym Sympozjum Małego Czytelnika „Rok 2013 rokiem J. Tuwima”.

Uroczystość naszą uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Żary Wiesław Polit, Skarbnik Gminy Żary Agnieszka Maj-Skobelska, Dyrektor Zespołu Szkół w Grabiku Danuta Semenków, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie Władysława Stasiak, Sołtys Grabika Czesław Flaga, Przewodnicząca KGN Teresa Dudzik oraz przyjaciele biblioteki.

Sympozjum zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli jest ciekawym doświadczeniem edukacyjnym, jest także nauką oratorstwa, a także oswojeniem się  przed kolejnymi występami publicznymi.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP