Polecamy
Jefim Szyfrin 20,90 PLN 24,90 PLN

„To ja, PANDA WIELKA ” – pandy wielkie pochodzą z Chin. Uwielbiają jeść bambus i... więcej >

Konkurs fotograficzny "Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

Autor: Anna Wojtkowska-Witala Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie Województwo: śląskie
Data dodania: 28.05.2013

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIKOŁOWIE OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJLEPSZY PORTRET POD HASŁEM: "Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

2. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac.

3. Technika prac jest dowolna. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: fotografia czarno-biała i barwna.

4. Format zdjęć minimum 15x21 cm.

5. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, a także rok wykonania zdjęcia i jego tytuł.

6. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań biblioteki.

10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.

12. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładne dane (imię i nazwisko, adres, wiek, nr telefonu).

13. Prace należy składać w siedzibie biblioteki do 30 września 2013 roku. Adres biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów, tel. (32) 322 00 63.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP