Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Czerwcowy numer Bibliotekarza - zapowiedź

Data dodania: 29.05.2013

Czerwcowy numer Bibliotekarza - zapowiedź

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” zachęca do zapoznania się z różnymi kontekstami i uwarunkowaniami funkcjonowania bibliotek w Polsce, prezentowanymi na podstawie różnych źródeł i doświadczeń autorów tekstów.

Wielowątkowa analiza działania bibliotek publicznych prowadzona na podstawie danych statystycznych oraz sprawozdań opisowych wojewódzkich bibliotek publicznych jest podstawą artykułu B. Budyńskiej i M. Jezierskiej „W jakim kierunku zmierzają biblioteki publiczne”, w którym przedstawione są główne zagadnienia dotyczące potencjału i kondycji bibliotek publicznych w 2011 r. oraz charakterystyczne tendencje występujące w pracy tych instytucji w ostatnich 10 latach. W kolejnym tekście S. Bielawska prezentuje wałbrzyski świat książki w latach 1945-1989, o którym wiedzę czerpała z własnych badań. Mimo trudności w dotarciu do źródeł i świadomości ich niekompletności zebrany materiał pozwolił przedstawić oraz opisać najważniejsze zagadnienia związane z kulturą książki ważnego ośrodka miejskiego Dolnego Śląska. Temat aktywności naukowej i zawodowej bibliotekarzy dyplomowanych pracujących w instytucjach naukowych Wrocławia prezentuje kolejny tekst M. Dubińskiego z Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 r. autor opisuje aktywność tej grupy zawodowej. A. Walendziak z WBP w Olsztynie zaprasza młodych bibliotekarzy do udziału w VIII FMB. W dziale „Z bibliotek” C. Sygutowska dzieli się swoim doświadczeniem łączenia pracy zawodowej z działalnością w radzie gminy. Opisuje wzajemne relacje między samorządem a lokalnymi instytucjami, koncentrując się przede wszystkim na związkach z biblioteką i korzyściach, jakie dla niej wynikają np. w związku z modernizacją placówki. Wzajemne zrozumienie i chęć współpracy to przede wszystkim zysk dla społeczności lokalnej. O efektach takich dobrych relacji pisze też E. Tkacz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Przedstawia starania bibliotekarzy o nową siedzibę dla swojej placówki – od jesieni 2012 r. jednej z najnowocześniejszych bibliotek na Podkarpaciu. Ciekawie prezentuje się też relacja z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, której bogata oferta e-książek jest doceniana i intensywnie wykorzystywana przez czytelników. Trzy teksty w „Sprawozdaniach i relacjach” nawiązują także do aktualnych ważnych wydarzeń zachodzących w polskich bibliotekach, zarówno tych o dużym zasięgu, prezentujących m.in. zakończenie projektu NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, czy IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, jak i lokalnych, omawiających np. zorganizowanie szkolenia dla bibliotekarzy na temat bibliotek cyfrowych. W dziale „Bibliografia od kuchni… czyli potyczki bibliografa” E. Dombek już po raz 6 przedstawia wnikliwe prace bibliografa, tym razem nad ustalaniem danych odnoszących się do serii wydawniczych.

Stałe rubryki: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego dopełniają ten numer „Bibliotekarza”.

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP