Polecamy

Czy istnieje wzorcowy regulamin wynagradzania bibliotekarzy?

Data dodania: 03.06.2013

Czy istnieje wzorcowy regulamin wynagradzania bibliotekarzy?

Jestem na etapie tworzenia nowego regulaminu wynagradzania dla bibliotekarzy, proszę o informację, czy istnieje obecnie jakiś wzorcowy regulamin wynagradzania dla bibliotek publicznych miejsko-gminnych. Jeśli tak, proszę o wskazanie materiału źródłowego.

Wzorcowy szablon regulaminu wynagradzania w bibliotekach publicznych nie istnieje, tak jak i regulaminu wynagradzania w ogóle.

Wskazać należy, że postanowienia takiego aktu w przypadku różnych jednostek mogą się różnić od siebie, w wielu kwestiach mogą być przyjęte rozwiązania indywidualne dla danego podmiotu. Internet umożliwia dostęp do treści wielu regulaminów wynagradzania, w tym do tych obowiązujących w bibliotekach, którymi można się posiłkować przy tworzeniu własnego regulaminu – istotne jest przy tym, by dochować wszelkich warunków przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

mec. Michał Pankiewicz


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP