Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Staż pracy w bibliotece szkolnej a praca w bibliotece publicznej

Data dodania: 10.06.2013

Staż pracy w bibliotece szkolnej a praca w bibliotece publicznej

Od 6 lat pracuję na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza (nauczyciel mianowany). Niestety, w związku z reorganizacją straciłam zajmowane stanowisku. Oferty, które przeglądam obejmują stanowiska młodszego bibliotekarza, bibliotekarza oraz starszego bibliotekarza, nie wiem jednak, do której grupy powinnam zaliczyć siebie, biorąc pod uwagę staż pracy. Czy rozpoczynając pracę będę zaczynała od najniższego stopnia awansu czy posiadany staż pracy będzie się liczył?

Zarówno w przypadku chęci uzyskania angażu na stanowisku bibliotekarskim w bibliotece publicznej, jak i bibliotece „uczelnianej”, staż pracy ma znaczenie. Szczegółowe warunki, jakie spełniać powinien kandydat na określone stanowisko w tychże bibliotekach, w tym także wymagany staż pracy, opisane zostały w treści ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U.2012.1394) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

Powołując się na treść pierwszego z przywołanych aktów prawnych, wskazuję przykładowo, iż 6-letni staż pracy uprawnia Panią do zajmowania każdego ze stanowisk bibliotekarskich pracowników służby bibliotecznej, czyli młodszego bibliotekarza, bibliotekarza, starszego bibliotekarza, kustosza, starszego kustosza, jednakże do spełnienia pozostają także inne wymagania określone tymże rozporządzeniem - w zakresie wykształcenia oraz dorobku zawodowego.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP