Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

„DOBRE SPOTKANIE - jak to zrobić?” - podręcznik dla bibliotekarzy

Data dodania: 11.06.2013

„DOBRE SPOTKANIE - jak to zrobić?” - podręcznik dla bibliotekarzy

Współczesne biblioteki pełnią w swoich środowiskach wiele różnych ról, w tym także rolę miejsca spotkań. W bibliotekach czytelnicy spotykają się z autorami książek, obywatele z przedstawicielami samorządu, mieszkańcy ze społecznikami, pracownicy bibliotek z osobami reprezentującymi partnerskie instytucje czy organizacje. Przygotowanie i poprowadzenie dobrego spotkania to niełatwe zadanie - w jego realizacji mogą pomóc umiejętności i wiedza facylitatora.

„Facylitator (facylitatorka)” to ktoś, kto ułatwia komunikację między członkami grupy, moderuje dyskusję, precyzuje cel spotkania. Pozostaje bezstronny wobec treści wypowiadanych przez osoby uczestniczące w spotkaniu. Stwarza warunki, w których w pełni mogą ujawnić się możliwości grupy. Potrafi skoncentrować energię uczestników na wspólnym celu.

Z myślą o osobach prowadzących spotkania przygotowaliśmy serię szkoleń "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?", które realizuje Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Uczestnicy szkoleń - bibliotekarki, bibliotekarze, a także osoby współpracujące z bibliotekami - dowiadują się, jak zorganizować spotkanie w bibliotece i jak je dobrze poprowadzić pełniąc rolę facylitatora. Uczą się o procesach zachodzących w grupie, o komunikowaniu się osób w różnych sytuacjach oraz o tym, jak określić i zrealizować cel spotkania.

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik towarzyszący szkoleniom. Głównym celem podręcznika „DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?” jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na tematy podejmowane w czasie szkoleń. Ale zachęcamy do korzystania z niego także osoby, które w szkoleniach nie uczestniczą. Mamy nadziejgę, że treści zawarte w podręczniku pomogą wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom w rozwijaniu umiejętności pracy z ludźmi i prowadzeniu jeszcze lepszych spotkań.

 

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP