Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Spotkanie w MAiC ws. programu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych

Data dodania: 12.06.2013

Spotkanie w MAiC ws. programu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych

W dniu 5 czerwca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego i samorządowców w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w celu kontynuowania prac związanych z przygotowaniem projektu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych.

Obrady prowadził Jacek Wojnarowski, koordynator prac zespołu roboczego. Na spotkaniu obecni byli wiceminister Magdalena Młochowska, Robert Gawłowski, doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji, przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z przewodniczącą, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, akcji „STOP likwidacji bibliotek szkolnych”, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, dyrektorzy bibliotek.

W trakcie spotkania Jacek Wojnarowski przedstawił wstępny projekt założeń programu pełniejszego wykorzystania potencjału bibliotek szkolnych i publicznych w obliczu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas dyskusji zgłaszano uwagi do dokumentu, mówiono o aktualnej sytuacji bibliotek szkolnych i publicznych, obszarach współpracy tych placówek, roli bibliotek szkolnych oraz publicznych we współczesnym świecie.

Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność przeprowadzenia pilotażowych badań w celu zdiagnozowania kondycji bibliotek szkolnych, równorzędnego traktowania (w ramach projektu) zarówno bibliotek publicznych jak i szkolnych. Ich zadaniem powinno być kształtowanie kompetencji informacyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans cywilizacyjnych oraz stworzenia inicjatyw partnerskich. Modele współpracy bibliotek muszą być dostosowane do rzeczywistości.

Minister Magdalena Młochowska podkreślała, że celem programu jest stworzenie modelu współpracy, natomiast wsparcie techniczne może być tylko narzędziem, które pomoże w jego realizacji. Wypracowany model współpracy bibliotek szkolnych i publicznych powinien przyczynić się pełniejszego wykorzystania tych placówek w pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego.

nad. Marzena Przybysz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP