Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

XIV Forum ADO/ABI - relacja

Data dodania: 14.06.2013

XIV Forum ADO/ABI - relacja

23 maja 2013 roku w Warszawie odbyło się XIV Forum ADO/ABI, którego zostało zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki, którego celem było omówienie i prezentacja najnowszych trendów oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych.

Miejsce konferencji prezentowało wysoki standard. Zarówno sale, ich wyposażenie oraz profesjonalny personel sprawił, że pod względem organizacyjnym forum przebiegło sprawnie.

Można powiedzieć, że organizatorzy zaczęli od wysokiego C. Forum rozpoczęło wystąpienie dr. Wojciecha Wiewiórkowskiego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego wystąpienie pt. „Projekt rozporządzenia UE a sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Uczestnikom zostały przedstawione zagadnienia trwających prac nad rozporządzeniem oraz sprawy problematyczne związane ze wdrożeniem przepisów europejskich. Z powodu obowiązków służbowych Pan Wiewiórkowski musiał opuścić forum po swoim wykładzie, jednak znalazł czas aby odpowiedzieć na kilka pytań. Należy podkreślić, że nie były to odpowiedzi zdawkowe. Możliwość podpytania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych było z pewnością dużym atutem forum.

Kolejne wystąpienie - „FATCA, SOX, e-Discovery Obligations. Jak przepisy prawa USA wpływają na prawa i obowiązki administratorów danych w Polsce”, które wygłosiła mecenas Anna Kobylańska – w wyczerpujący i merytoryczny sposób zaprezentowało zagadnienia ochrony danych osobowych w wymiarze światowym. Przedstawione problemy, poparte licznymi przykładami, w bardzo dobry sposób naświetliło ten aspekt programu forum. Uczestnicy zostali wyczuleni na wiele problemów prawnych wynikających z możliwością gdy ABI będzie miał przypadki wykorzystywania amerykańskiego prawa związanego z danymi osobowymi.

Następne wystąpienie prezentowało trendy technologiczne przy przetwarzaniu danych osobowych. Mecenas Maciej Gawroński wspólnie z Izabelą Kowalczyk swoją prezentacją „Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej - aktualne podejście w Polsce i w Unii Europejskiej (B2B, B2C, B2G)” zaprezentowali możliwości cloud computingu dla baz zawierających dane osobowe. W swoim wystąpieniu poruszyli również aspekty i problemy prawne dla chcących wykorzystać chmury obliczeniowe.

Przerwa po pierwszych trzech prezentacjach owocowała w liczne rozmowy kuluarowe. Zewsząd było słychać dyskusje o danych osobowych w mniejszych i większych grupkach uczestników forum.

Drugi blok rozpoczął prowadzący forum adwokat dr Paweł Litwiński, którego prezentacja „Dane B2B, dane kontrahentów, dane służbowe, dane pracownicze? Niektóre szczególne kategorie danych osobowych i zasady ich przetwarzania” pełna była przykładów różnych spraw prawnych. W trakcie uczestnicy zabierali często głos, żywo biorąc udział w poruszanych zagadnieniach.

Kolejną prezentację wspólnie poprowadzili Maciej Kołodziej i Maciej Pajęcki z serwisu naszaklasa.pl. „Jak radzić sobie ze skargami osób, których dane przetwarzamy? Studium przypadków” było najbardziej praktycznym wystąpieniem całego forum. Zaprezentowane przypadki były szczegółowo omówione. Pokazano drogi rozwiązania problemów oraz wytłumaczono dlaczego akurat one zostały wybrane.

Ostatnim punktem forum było wystąpienie Leszka Kępy pt. „ABI w relacjach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych”. Prowadzący zaangażował uczestników w swoje wystąpienie. Na początku omówione zostały praktyczne zadania i obowiązki ABI w strukturze organizacyjnej. Dopiero na podstawie jego kompetencji i pozycji zostały pokazane różne rozwiązania i problemy związane z komunikacją z GIODO.

XIV Forum ADO/ABI należy uznać za nader udane. Dobrani prelegenci w profesjonalny sposób wywiązali się ze swoich tematów. Wystąpienia były rzeczowe, poparte licznymi przykładami praktycznymi.

Centrum Promocji Informatyki po raz kolejny udowodniło swoją markę, za którą stoi wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz profesjonalizm. Najlepszą formą oceny forum niech będą jej uczestnicy, którzy zadawali masę pytań i żywo brali udział w całej imprezie. Zaś dyskusja na zakończenie forum musiała zostać przerwana przez organizatorów ze względu na masę pytań i poruszanych zagadnień – co nie zdarza się na każdej konferencji.

nad. Łukasz Stochniał


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP