Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Warunki pracy w bibliotece

Data dodania: 17.06.2013

Warunki pracy w bibliotece

Czy istnieją prawne unormowania dotyczące warunków pracy, jakie powinny zostać zapewnione bibliotekarzowi przez pracodawcę? Niedawno zostałam poinformowana, że w najbliższym czasie moje stanowisko pracy zostanie przeniesione na strych. Jest to niewielki pokoik bez okien i klimatyzacji, przedzielony cienką ścianką z dykty od pomieszczenia zajmowanego przez kolegów. W mojej bibliotece zajmuję się archiwizacją i digitalizacją zbiorów specjalnych. Chciałabym się dowiedzieć, czy warunki pracy jakie mi zaproponowano są zgodne z obowiązującym prawem, a jeżeli nie, to czego ewentualnie powinnam się domagać od mojego pracodawcy?

Brak jest uregulowań szczególnych dotyczących warunków pracy, jakie powinny być zapewnione bibliotekarzowi przez pracodawcę. Niezależnie jednak od tego godzi się zauważyć, że pracodawca ma generalny obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków w pomieszczeniach pracy - pomieszczenia pracy, a także ich wyposażenie winny gwarantować pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pomieszczenia muszą być odpowiednio dostosowane dla pracowników w zależności od rodzaju wykonywanych przez nich prac, chodzi w szczególności o powierzchnię i wysokość. Ponadto w pomieszczeniu pracy należy zapewnić pracownikowi np. stosowne dla rodzaju pracy oświetlenie, właściwą temperaturę, czy wymianę powietrza. Obowiązkiem pracodawcy jest także zadbanie o zabezpieczenie pomieszczeń przed wilgocią, czy innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. nasłonecznieniem.

W ewentualnej dyskusji z pracodawcą należy powołać się na ogólne zasady regulujące tą kwestię, w szczególności na przepisy Działu Dziesiątego Kodeksu Pracy - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP