Polecamy
Leszek Szafrański 34,00 PLN

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów... więcej >

Barbara Budyńska

Zastępca kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie

Kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz

 • od 1979 r. pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, obecnie na stanowisku adiunkta,
 • od 2006 r. kieruje Pracownią Bibliotekoznawstwa IKiCz BN,
 • w 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie organizacjii funkcjonowania bibliotek w Polsce, ustawodawstwa bibliotecznego, wpływu uwarunkowań społecznych, kulturowych i technologicznych na działalność bibliotek publicznych,
 • autorka prac z zakresu uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania bibliotek publicznych, zmian w ich organizacji i działalności (wpływ łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury, współpraca bibliotek publicznych w obrębie sieci, kształtowanie zbiorów bibliotecznych); autorka analiz statystycznych, współautorka rocznika Stan bibliotek w Polsce (Biblioteki Publiczne w Liczbach),
 • członek Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; ekspert Krajowej Rady Bibliotecznej.

Funkcje w organizacjach zawodowych:

 • w latach 1999-2011 sekretarz Polskiego Towarzystwa Czytelniczego,
 • w ramach prac SBP w latach 2009-2011 aktywnie uczestniczyła w pracach nad przygotowywaniem Strategii SBP, w ramach której realizowała prace w zespole ds. ustawy o bibliotekach,w zespole ds. Badania potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej; koordynatorka badań i współautorka 3 raportów Wykorzystania przez pracowników bibliotek publicznych/pedagogicznych/naukowych oferty SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wydawnictw tradycyjnych i dostępnych w Internecie oraz platformy cyfrowej przygotowanych w latach 2010-2011;
 • współorganizatorka i konsultant merytoryczny w zespołach przygotowujących konferencje dot. Automatyzacji bibliotek publicznych (Wrocław, 2015), Działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek publicznych (Bydgoszcz, 2017), warsztaty w zakresie działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek publicznych (Warszawa, 2015),
 • w latach 2007 -2013 członek Komitetu Redakcyjnego „Poradnika Bibliotekarza”,
 • od 2012 r. zastępca redaktora naczelnego „Bibliotekarza”,
 • w kadencji 2013-2017 Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SBP; wybrana ponownie na stanowisko Sekretarza Generalnego na kadencję 2017-2021.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP